Datomarkering av Dewey i katalogen

Siden 2011 har Deweys desimalklassifikasjon kun eksistert i nettversjon, og blitt oppdatert løpende ved endringer og utvidelser. Dette gjør oppgraderingsarbeidet mer effektivt, men en ulempe er at man ikke har kunnet se hvilken versjon man har hentet deweynummeret fra.

For eksempel har det ikke vært mulig å skille mellom et nummer som kan ha vært riktig i 2016, men ikke lenger er det i 2022. Det har heller ikke vært mulig å skille mellom papirutgaven og webutgaven.

For å prøve å løse dette har MARC 21 nå innført et tillegg i  082 $2. Der kan man legge inn datoen for når man har hentet klassenummeret i WebDewey, eller årstall hvis man bruker de trykte utgavene av DDK.

Slik kan man følge med på endringer i nummer, og det betyr at det er viktig å sjekke Norsk WebDewey når man gjenbruker klassenumre. Hvis nummeret er endret, må det nye nummeret registreres i en ny 082.

Eksempel:

En bok om design vil nå få ulikt nummer avhengig av om den er klassifisert før eller etter endringene av numrene for design i 2022.

0820# $a741.6$223/nor/20220707

(nummer for grafisk design før 22-08-15)

0820# $a744$223/nor/20221121

(nummer for grafisk design etter 22-08-15)

I forbindelse med denne endringen har emnedatakomitéen revidert Anbefalinger til bruk av Norsk WebDewey