Opplæring i norsk WebDewey

Nasjonalbiblioteket er ansvarlig for opplæringen i Norsk WebDewey gjennom et samarbeid med Universitetsbiblioteket i Oslo, Biblioteksentralen og bibliotekutdanningene ved Oslo Met og Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.

Selv om mange, særlig i folke- og skolebibliotekene, ikke i særlig grad klassifiserer selv, mener vi det er viktig at flest mulig får en grunnleggende kunnskap om verktøyet, og hvordan Dewey kan utnyttes i sluttbrukertjenester.

Det ble i løpet av høsten 2015 gjennomført regionale kurs over hele landet.

Vi kan fortsatt  tilby oss å komme rundt med en kort innføring på en 2-3 timer.

Alle presentasjoner og oppgaver fra kursene er tilgjengelige.

Kontakt

Spørsmål om opplæring kan rettes til  Ingebjørg Rype

Presentasjoner for opplæring