Integrering mot Norsk Webdewey

Integrering mot Norsk WebDewey

Deweydata kan berike katalogen på mange ulike måter. Her er noen eksempler:

 • Treff på deweyklassifisert materiale når man søker med ord (støtter både norsk og engelsk)
 • Mulighet for å automatisk søke snevrere eller bredere
 • Visning av klassebetegnelser (kategoritittel) sammen med deweykoden i trefflister

Eierskap av Dewey

Deweysystemet eies av OCLC, og deweydata er lisensiert under en CC-BY-NC-ND 3.0 lisens. Nasjonalbiblioteket forvalter den norske oversettelsen av deweysystemet og deweydata. For å få tilgang til datasettet må tredjeparter inngå i en kontrakt med Nasjonalbiblioteket.

Tilgang til deweydatasettet

Deweydata kan hentes inn maskinelt på to måter: 1) med et API eller 2) med et abonnement på hele datasettet.

API

API-et tillater spørringer etter deweynumre eller etter norske eller engelske termer. Resultatene kommer i XML. Det kreves en nøkkel for å ta i bruk API-et.
Spørring etter deweynummer gir følgende informasjon:

 • Forelder (bredere emnekategori)
 • Barn (snevrere emnekategori(er))
 • Klassebetegnelse (kategoritittel)
 • Henvisninger til andre relevante klasser
 • Treffliste i Biblioteksøk (under arbeid)

Eksempel:http://deweysearchno.pansoft.de/webdeweysearch/rest?query=113

<webdeweySearchResult xmlns:xsi=»http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance» query=»113″ queryUrl=»http://deweysearchno.pansoft.de/webdeweysearch/rest»xsi:schemaLocation=»http://deweysearchno.pansoft.de/webdeweysearch/rest/schema.xsd»>
<ddcResult>
<ddc>113</ddc>
<parent>11</parent>
<child>113.0</child>
<child>113.8</child>
<caption lang=»nob»>Kosmologi (naturfilosofi)</caption>
<forSee>
<text>
Bestemte emner vedrørende kosmologi som ikke er plassert her, se
</text>
<link ddc=»114-119″/>
</forSee>
<catalogResult catalog=»nb.no» count=»635″ link=»http://www.nb.no/bibsok/search.jsf?query=ddc:113*»/>
</ddcResult>
</webdeweySearchResult>

Spørring etter norske eller engelske termer gir følgende informasjon:

 • Antall treff (hvor mange deweynumre relatert til søketermen)
 • Alle deweynumre relatert til søketermen
 • Termen på norsk  
 • Termen på engelsk
 • Treffliste i Biblioteksøk (under arbeid)

Eksempel på søk på engelsk:
http://deweysearchno.pansoft.de/webdeweysearch/rest?query=laptop

<webdeweySearchResult xmlns:xsi=»http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance» query=»laptop» queryUrl=»http://deweysearchno.pansoft.de/webdeweysearch/rest»xsi:schemaLocation=»http://deweysearchno.pansoft.de/webdeweysearch/rest/schema.xsd»>
<scheduleResults>
<mainTermResults>
<resultset count=»1″ query=»laptop»>
<result>
<ddc>004.167</ddc>
<caption lang=»nob»>
<captionLevel>Bærbare datamaskiner</captionLevel>
</caption>
<caption lang=»eng» matching=»true»>
<captionLevel matching=»true»>Laptop computers</captionLevel>
</caption>
<catalogResult catalog=»nb.no» count=»30″ link=»http://www.nb.no/bibsok/search.jsf?query=ddc:004.167″/>
</result>
</resultset>
</mainTermResults>
<subtermResults>
<resultset count=»0″ query=»laptop»/>
</subtermResults>
</scheduleResults> </webdeweySearchResult>

Eksempel på søk på norsk:
http://deweysearchno.pansoft.de/webdeweysearch/rest?query=jakt

<webdeweySearchResult xmlns:xsi=»http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance» query=»jakt» queryUrl=»http://deweysearchno.pansoft.de/webdeweysearch/rest»xsi:schemaLocation=»http://deweysearchno.pansoft.de/webdeweysearch/rest/schema.xsd»>
<scheduleResults>
<mainTermResults>
<resultset count=»34″ query=»jakt»>
<result>
<ddc>799.2</ddc>
<caption lang=»nob» matching=»true»>
<captionLevel matching=»true»>Jakt</captionLevel>
</caption>
<caption lang=»eng»>
<captionLevel>Hunting</captionLevel>
</caption>
<catalogResult catalog=»nb.no» count=»2958″ link=»http://www.nb.no/bibsok/search.jsf?query=ddc:799.2″/>
</result>
<result>
<ddc>179.3</ddc>
<caption lang=»nob» matching=»true»>
<captionLevel matching=»true»>Jakt</captionLevel>
<captionLevel>etikk</captionLevel>
</caption>
<caption lang=»eng»>
<captionLevel>Hunting</captionLevel>
<captionLevel>ethics</captionLevel>
</caption>
<catalogResult catalog=»nb.no» count=»302″ link=»http://www.nb.no/bibsok/search.jsf?query=ddc:179.3″/>
</result>
<result>
<ddc>296.365</ddc>
<caption lang=»nob» matching=»true»>
<captionLevel matching=»true»>Jakt</captionLevel>
<captionLevel>etikk</captionLevel>
<captionLevel>religion</captionLevel>
<captionLevel>jødedom</captionLevel>
</caption>
<caption lang=»eng»>
<captionLevel>Hunting</captionLevel>
<captionLevel>ethics</captionLevel>
<captionLevel>religion</captionLevel>
<captionLevel>Judaism</captionLevel>
</caption>
<catalogResult catalog=»nb.no» count=»0″ link=»http://www.nb.no/bibsok/search.jsf?query=ddc:296.365″/>
</result>

<result>
<ddc>639.29</ddc>
<caption lang=»nob» matching=»true»>
<captionLevel>Seler (dyr)</captionLevel>
<captionLevel matching=»true»>jakt</captionLevel>
</caption>
<caption lang=»eng»>
<captionLevel>Seals (Animals)</captionLevel>
<captionLevel>hunting</captionLevel>
</caption>
<catalogResult catalog=»nb.no» count=»278″ link=»http://www.nb.no/bibsok/search.jsf?query=ddc:639.29″/>
</result>
</resultset>
</subtermResults>
</scheduleResults>
</webdeweySearchResult>