Hvordan lenke til katalog fra Norsk WebDewey

Det er mulig å lenke fra Norsk WebDewey til en katalog for å se hvordan et gitt Dewey-nummer er brukt. Alle brukere av Norsk WebDewey er automatisk lenket til Nettbiblioteket (Bokhylla) hos Nasjonalbiblioteket. Brukere kan lenke til egen eller andres katalog på denne måten:

Under Innstillinger  – Lenke til katalog (Innstillinger finner du øverst til høyre i skjermbildet):

Trykk på det lille oransje + tegnet for å legge til en ny katalog.

Skriv inn navnet på katalogen i feltet til venstre, og lim inn adressen til katalogen i feltet til høyre.

Eksempler på adresser til kataloger, få med likhetstegnet og kolonet på slutten av søkestrengen:

Oria
http://www.oria.no/?vid=BIBSYS&sokeindeks=lsr10&search=

Biblioteksøk
https://bibsok.no/?mode=vt&hpid=4138812&pubsok_kval_0=%2FKL&pubsok_txt_0=

Bibliofil
https://sandefjord.bib.no/cgi-bin/m2?mode=vt&hpid=1614674826&search-button=S%C3%B8k&pubsok_kval_0=%2FKL&avgr_avd=&aarfra=&aartil=&sortering=&pubsok_txt_0= 
Bytt ut «sandefjord.bib.no» med relevant adresse 

Tidemann
http://asp.bibliotekservice.no/lakselvvgs/doclist.aspx?fquery=kl%3d 
Bytt ut «lakselvvgs» med relevant biblioteknavn (sjekk med systemleverandør hvis usikker)

Mikromarc
http://websok.mikromarc.no/Mikromarc3/ski-fb/search.aspx?SC=FT&LB=FT&MT=0&SU=6483&DG=0&Unit=6471&db=ski-fb&SW=KL+%3d+
Bytt ut “ski-fb” (2 steder) med relevant bibliotekkode, samt riktig SU (searchunit) og Unit (enhetstid i bibliotekets database).

Be eventuelt egen systemleverandør om riktig adresse (URL).