Endringer i Dewey: Grafisk design og kommunikasjonsdesign

Endringene innen grafisk design og kommunikasjonsdesign er de mest omfattende endringene siden DDC23 ble lansert.  Du kan lese mer om bakgrunnen og prosessen i brev fra OCLC her: EPC Exhibit 143-S74.1

744, som ikke har blitt brukt siden utgave 17 (1965) har blitt reaktivert og tatt i bruk som samlenummer for kommunikasjonsdesign, visuell design og grafisk design. Til nå har illustrasjon og design vært behandlet sammen i 741.6.

741.6 skal nå brukes til bare illustrasjon, oversiktsverker om illustrasjon og oversiktsverker om spesielle former for tegning.

Design og utsmykning er flyttet fra 745.4.

Grafiske designprodukter har fått nummeret 744.7. Det innebærer at 769.55 Frimerker er flyttet til 744.72 og  og 769.56 Papirpenger er flyttet til 744.75.

Tverrfaglige verker om typografi er flyttet fra 686.22 til 744.47.

686.22 Typografi er blitt mindre inndelt.

Oversikt over deweynumre som har blitt flyttet eller avviklet

Under er det en oversikt over dewynumre som har blitt flyttet eller avviklet. Avviklede numre er angitt med hakeparentes. Autoriserte numre er ikke listet opp enkeltvis; alle numre i 744 er nylig autoriserte, det gjelder også 741.647 og 741.6474.

 Vær også oppmerksom på at bygde numre blir berørt av endringene, spesielt dersom det gamle nummeret har blitt avviklet. For eksempel vil et leksikon for design og utsmykning som står på 745.403, flyttes til 744.03. Det finnes også tilfeller der et emne har blitt flyttet til et «venterom.» For eksempel blir verker om forfalskede frimerker ved 769.56, som nå har generell forminndeling tilføyd, nå bli degradert til bare 744.72. På samme måte blir de tilmappede termene  berørt.

Omplasseringer

FraTilEmne
686.22744.47Typografi (tverrfaglige verker)
[686.224]744.452Skrifttyper (tverrfaglige verker)
[686.2252]744.5Sideutforming
741.6744Grafisk design
741.674744.78Plakater (oversiktsverker)
[745.4]744Design og utsmykning
[745.61]744.42Kalligrafi
[745.66]744.62Heraldisk tegning
[745.67]741.647Illuminering
745.7741.6Fargeleggingsbøker
[769.55]744.73Papirpenger
[769.559]744.739Historie, geografisk behandling, biografier
[769.56]744.72Frimerker og lignende materiale
[769.561]744.72FN-frimerker, -skrivemateriell, -omslag
[769.562]744.72Forfalskede frimerker, omslag, annulleringer
[769.563]744.72Frimerker til minne om personer og hendelser
[769.564]744.724Frimerker med ulike bestemte motiver (ikonografi)
[769.565]744.72Omslag
[769.566]744.72Helpost
[769.567]744.72Poststempler, annulleringer, stempler
[769.569]744.729Historie, geografisk behandling, biografier
[769.57]744.72Andre merker enn frimerker

Avviklinger

FraTilEmne
[686.221]686.22Typestøping og skriftstøping—trykketeknologi
[686.224]686.22Skrifttyper—trykketeknologi
[686.2253]686.225Setting for hånd
[686.2256]686.225Utskyting og låsing

Avviklinger som skyldes at nummeret ikke gir mening i sammenhengen

FraEmne
[686.2247]Bestemte skrifttyper og ulike typer skrifttyper for det latinske alfabet
741.6Reklamekunst

Utvidelser

FraTilEmne
740744.4Typografisk design