Kom i gang med Bokstart

Hvordan kan du som bibliotekar sette i gang med Bokstart? Du trenger ikke å dra i gang noe helt nytt – her er det masse erfaringer, ressurser og materiell du kan ta av.

Under «kursmateriell» finner du nyttige ressurser du kan ta i bruk!

Bokstart kan gjennomføres på flere måter. Noen kommuner legger opp til et flerårig løp som følger familiene gjennom småbarnsårene og tilbyr flere gavebøker. Andre velger å sette i gang prosjektet med utgangspunkt i én gavebok til familier, og ser ellers hva biblioteket kan få til med få ressurser.

En avgrensing kan være kostnaden knyttet til innkjøp av bøker. Prosjekter som gjennomføres i større kommuner eller byer, har behov for et større budsjett til bokinnkjøp. I «Bli kjent med Bokstart» finner du eksempel på en enkel modell for prosjektet. I neste emne vil du få flere eksempler på ulike måter å gjennomføre Bokstart.

Fem tips på veien

Tale Østrem tok initiativ til Bokstart-tilbudet i Randaberg i 2019. Her er hennes fem tips til hvordan du kan forankre prosjektet i kommunen:

1. Ta kontakt med ledelsen. For at Bokstart skal bli et varig prosjekt og en del av bibliotektilbudet, så trenger du å få ledelsen med på laget. Hvis du er en barnebibliotekar, ta kontakt med biblioteksjefen og eventuelt kultursjefen i kommunen. Be om et møte der du presenterer prosjektet. Vis gjerne til forsking og andre lignende prosjekter, og bruk engasjementet ditt!

2. Midler til gavebøker og materiell. Det er ikke sikkert at det krever store økonomiske ressurser for å komme i gang. Undersøk hvilke muligheter ledelsen har til å søke prosjektmidler, og benytt deg av ressurser og erfaringer fra andre eksisterende Bokstart-prosjekter.

3. Få alle med! Bokstart er et konkret og enkelt prosjekt og trenger ikke store personalressurser. Men prosjektet trenger en person som koordinerer initiativet og at alle i personalet er sammen om satsningen.

4. Ta initiativ til samarbeid. Be biblioteksjefen om å invitere lederen for helsestasjonen til et møte. Helsesykepleierne trenger blant annet å vite at prosjektet er til god hjelp i veiledningen de tilbyr foreldre. Understrek at biblioteket er initiativtaker og har et hovedansvar for prosjektet, men at helsestasjonen er viktig å ha med på laget!

5. Opprett en tverrfaglig ressursgruppe. Det kan være representanter fra helsestasjonen, barnehagene, en språkpedagog eller andre som jobber med små barn i kommunen, både fra kultur- og helsesektoren. Denne gruppen kan bidra med faglig kunnskap, innspill i gjennomføringen av Bokstart, og ikke minst engasjement for prosjektet.

Forventninger til samarbeid

Under er noen punkter å ha med seg hvis du som bibliotekar skal etablere samarbeid og lage en samarbeidsavtale med helsestasjonen.

Flere av punktene kan også tilpasses et samarbeid med barnehager eller andre samarbeidspartnere. Eksempler på hvordan biblioteket kan samarbeide med barnehagene om Bokstart, finner du i neste emne (se prosjektene i Strand og Fredrikstad kommune).

Avklaringer i forbindelse med en samarbeidsavtale:

  • Mål: Bli enige om målet for prosjektet, og hva prosjektet skal bety for familiene. Hvordan kan dere sammen støtte foreldre og oppmuntre dem til å prate, synge og lese sammen med barna?
  • Forventninger: Bli enige om hva som forventes av helsesykepleieren som deler ut bøker og/eller materiell til foreldre, og hva som forventes av bibliotekarene i prosjektet.
  • Hva skal dere samarbeide om og når skal det skje? Hvis helsestasjonen skal dele ut materiell i prosjektet, avtal hvilke konsultasjoner materiellet skal deles ut (når barnet er åtte måneder, ett år eller to år?).
  • Møter med foresatte: Snakk om hvilke tips dere kan gi til hvordan foreldre kan lese sammen med barnet sitt og etablere rutiner for lesing hjemme.
  • Kunnskapsdeling: Lag en plan for hvordan dere kan øke hverandres kompetanse og dele kunnskap og erfaringer. Temaer kan for eksempel være barns språkutvikling, betydningen av det tidlige samspillet mellom barn og voksne, og hvordan nå og støtte flerspråklige familier.

Kursmateriell

Klikk på «kursmateriell» øverst på siden for å se og laste ned materiellet i prosjektet. Materiellet er utviklet av Foreningen !les.

Revungen av Vibeke Røgler er utviklet til Bokstart. Boken kan bestilles av Foreningen !les.

Stopp og tenk
  • Bokstart kan gjennomføres på flere måter, i små og større kommuner eller på fylkesnivå. Har dere prosjekter med bokgaver eller etablerte samarbeid med helsestasjonen i kommunen eller fylket? Finn ut hvilke erfaringer de har gjort seg i gjennomføringen av prosjektet.

  • Hvis ditt bibliotek ønsker å sette i gang Bokstart: Tror du det finnes politisk vilje til å gjennomføre et større lesetiltak med fokus på tidlig innsats der du jobber? Er det lurt å jobbe for en stor satsning på prosjektet, eller se hva biblioteket kan få til med få ressurser?

Bokstart-logo: 

 

Hvis du ønsker å etablere et Bokstart-prosjekt, kan du bruke logoen til prosjektet. 

Last ned logo her

 

Bok: Revungen av Vibeke Røgler (Foreningen !les, 2017)

Boken er uten tekst. På denne måten kan foreldre og andre omsorgspersoner fortelle for barnet sitt på eget språk, uansett norskkunnskaper. De voksne kan snakke med barnet med utgangspunkt i bildene og de forskjellige hverdagssituasjonene i boka. Boken kan bestilles fra Foreningen !les. Fore å dekke kostnader til trykk, koster denne kr. 12,- per bok. Se bokstart.no for kontaktinfo til prosjektleder.

Boken er også utgitt i samiske utgaver på språkene nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk. Boken og annet materiell på samisk kan bestilles fra Sametingets bibliotek

Veiledningshefte til foreldre

Veiledningsheftet til foreldre kan bestilles av Foreningen !les og finnes på flere språk. Her er veiledningene som pdf-filer slik at dere kan se materiellet: 

Det er også mulig å bestille veiledningen på språkene arabisk og tigrinja. 

Samiske språk: 

Barnets språkutvikling fra seks måneder til tre år

Materiell med oversikter over barnets språk i alderen seks måneder, ett år, atten måneder og tre år. Last ned "Barnets språk" her. 

Gavekort fra biblioteket:

Eksempel på gavekort fra biblioteket: Bokstart-gavekort

Plakater

Plakat: Bokstart. Les sammen!

Plakat: Få en god Bokstart