Erfaringer fra Nordland: Samarbeid, rutiner og tidsbruk

Nordland fylkesbibliotek har de siste årene jobbet systematisk med litteraturformidling og bibliotektilbud til de minste, og det har vært satset spesielt på barnehagebibliotek og samarbeid mellom bibliotek og barnehage. I denne sammenhengen ble tøyveskebiblioteket Les Høyt! utviklet som et tiltak. Et ferdig konsept med materiell som bibliotekene kunne tilby barnehagene ble satt i drift i 2020. Til nå har 22 bibliotek i Nordland startet opp med et tøyveskebibliotektilbud i kommunen, og så langt er over 1000 tøyvesker med bøker tilgjengelig for utlån fra barnehagene i fylket. 

Høsten 2022 undersøkte fylkesbiblioteket hvilke erfaringer bibliotekene i Nordland har gjort seg så langt. Tilbakemeldingene viste at:

  • Opplegget fungerer godt og er populært blant både barnehager og familier.
  • Ordningen krever litt ressurser, men ikke sammenlignet med andre tiltak eller mer enn hva det gir tilbake.
  • Kontakten og samarbeidet med barnehagene har økt.
  • Noen merker økning i bibliotekbesøket fra barnehagene eller småbarnsforeldrene.
Stopp og tenk
  • Vil Tøyveskebiblioteket Les med meg! kunne passe hos dere? Hvordan ville dere rigget dere for oppstart?