Møter med småbarnsfamilier

Alle barn bør kunne vokse opp med bøker og fortellinger. Bokstart er en måte å skape engasjement for lesing hjemme hos familier med barn. Men hvordan kan det gjøres i praksis?

Vi starter med å stifte bekjentskap med Rannveig Nymoen som har mange års erfaring med prosjektet Bokbamsen, fra Øvre Eiker kommune. Hun skaper også engasjement for lesing i kommunens barnehager og skoler. Rannveig er ekspert på møter – møter med foresatte som nylig har fått barn, og møter med de minste barna. La oss høre hva hun har å fortelle!

Rannveig Nymoen er Bokbamse i Øvre Eiker kommune. Filmens varighet er ti minutter.

Møter med foreldre

Med prosjekter som Bokstart ønsker vi å bidra til at flere foresatte leser sammen med barna sine hjemme, og at lesing er en aktivitet de ofte gjør sammen, gjerne hver dag. Men hvordan snakker vi med foreldrene om lesing?

En koselig stund

I filmen over forteller Rannveig Nymoen at hun vektlegger hvordan en lesestund kan være en rolig stund sammen med barnet når hun snakker med foresatte. Det er en stund der barnet har de voksnes fullstendige oppmerksomhet. En lesestund sammen med barnet er også en pause fra skjermen. Det er for eksempel vanskelig å sjekke mobilen samtidig som du leser for et barn.

Hjemmemiljøet

I forskningen blir foresattes utdanningsnivå og inntekt ofte trukket fram som noe som henger sammen med og som påvirker hvor ofte foresatte leser sammen med barna sine. Men barnets alder, og om de foresatte tror at barnet er modne nok til å lese bøker, har også betydning for om de leser med barna hjemme.

For eksempel forteller helsesykepleier ved Alna helsestasjon, som du vil få møte senere i kurset, at mange foresatte blir overrasket når de oppdager at babyen på åtte måneder viser interesse for boka de får utdelt. For mange foresatte tror at barn under tre år ikke er klare for å lese, spesielt hvis barnet oppleves som urolig. Det gjør at de minste barna får færre erfaringer med å lese sammen med en voksen. Rannveig nevner at babyene først vil smake på boka for å gjøre seg kjent med den. Men etter hvert kan voksne og barn peke og snakke om bildene i boka, og boka blir en kilde til å sette ord på ting, snakke med babyen og samspill.

Les fra første stund

I samtalen med foresatte er det et poeng at de blir fortalt at de kan lese med babyen fra første stund, allerede fra barnets første leveår. I introduksjonen til dette kurset sier Trude Hoel, professor ved Lesesenteret i Stavanger: «Ikke vent til ungene har et språk før du leser sammen med dem, men les med dem for å gi dem språk». Barna trenger ikke å skjønne ordene som blir lest, og i starten er leken å bla i boka. Mange foresatte lurer på hvor tidlig de kan begynne å lese med barnet. Svaret er at det aldri er for tidlig.

Små barn sitter ikke stille

Det er også et poeng å senke de voksnes forventninger til en lesestund med små barn. Små barn sitter ikke stille på fanget lenge om gangen, så i starten er lesing mer som en lek. Vi kan fortelle at en lesestund ikke trenger å vare lenge, og at man ikke trenger å lese en hel bok. Det å peke på og snakke om ett av bildene i en bok, er også lesing.

Ti gode grunner

«Når jeg snakker med foreldrene, så pleier jeg å si at hvis du vil gi barnet ditt en virkelig god og varig gave, så les litt høyt hver dag.»

Rannveig Nymoen

Her er Bokbamsens ti gode grunner til å lese for barnet, som kan være et fint utgangspunkt for en samtale med nybakte foreldre:  

 1. Det er en rolig stund, og det er koselig å bli lest for!
 2. Når vi leser, øker vi ordforråd og språkforståelse hos barnet.
 3. Dere får en felles opplevelse.
 4. Bøker, fortellinger og eventyr er et godt utgangspunkt til samtale, dere får mer å snakke om.
 5. Språket blir bedre.
 6. Barnet lærer å lytte.
 7. Dere øker barnets forståelse for andre mennesker og levemåter.
 8. Barnet får økt selvforståelse ved å gjenkjenne seg selv og andre i bøkene.
 9. Å lese sammen stimulerer fantasi, følelser, lek og drømmer hos barnet.
 10. Kunnskapen økes – barnet lærer mer.

Tips: Se også filmen «Å lese sammen med barn i barnehagealder» med professor Trude Hoel fra Lesesenteret under emnet «Hvordan leser vi med små barn?».

Møter med små barn

Rannveig vektla betydningen av å skape trygghet i møter med både to- og fireåringen. Hun forsøker også å møte hvert barn på en slik måte at de føler seg sett.

Av konkrete tips nevnte hun blant annet:

 • Barn er forskjellige, prøv å forstå hva slags barn du har foran deg.
 • Ønsk alle barn velkommen slik at de føler seg sett.
 • Er barnet sjenert, forsøk å snakke om noe dere kan se på sammen eller noe som fanger barnets oppmerksomhet.
 • En lesestund kan være en lekestund. Bruk gjerne konkreter, ting fra boka som dere kan leke med eller snakke om før, underveis eller etter lesestunden.
Illustrasjon: Stina Langlo Ørdal

Hva sier foreldrene?

Hva er foreldres motivasjon for å lese sammen med barna sine? Da Foreningen !les skulle evaluere sitt Bokstart-prosjekt i Oslo, intervjuet forskere ved Universitetet i Stavanger 24 foresatte som hadde deltatt i Bokstart. Her er to utsagn som beskriver foreldrenes opplevelse med å lese sammen med barnet sitt:

Så er det en fin måte å finne en ro, en slags hviletid sammen. For da sitter vi i ro, og vi sitter nærme hverandre. Får muligheten til å gjøre noe felles uten at det er veldig høyt aktivitetsnivå, eller, ja, at vi er litt felles på en rolig måte.

Deltaker nr. 18

Jeg synes at når man liksom sitter sammen og er rettet mot boken sammen, så er det veldig sånn sterkt, det er veldig mye fellesskap i det. Mer enn når vi sitter og ser på for eksempel noe på tv, da. At det føles mer nært og intimt og mer liksom aktiviserende på en måte, tror jeg. (…) Det er jo den fysiske nærheten, og ikke sant, at når man leser for barn, så sitter jo barna ofte på fanget ditt eller helt inntil deg, eller noe sånt.

Deltaker nr. 12

I intervjuene kommer det frem at foreldrene vektlegger den sosioemosjonelle betydningen av å lese. Foreldre mener det å lese sammen ga anledning til en rolig stund, der boken skapte en ramme for felles oppmerksomhet og tilknytning. Forskerne av undersøkelsen fant at foreldrene i mindre grad var opptatt av at boklesing var en ramme for språklig læring.

Foreldrene vektla:

 • Lesing for barnet styrker relasjonen mellom barn og voksne og tilknytningen til barnet.
 • Kvalitetstid med barnet.
 • En aktivitet med felles oppmerksomhet.
 • En tid med nærhet som styrker tilknytningen til barnet.

Les mer:

Stopp og tenk
 • Språklæring eller opplevelse: Hvordan snakker vi med foreldre om tidlig lesestart?
 • Velg deg en småbarnsbok. Hvordan ville du formidlet denne boka til en baby, ettåring eller toåring? Kan boka brukes som utgangspunkt for en lek?
 • Tenk gjerne på hvilke erfaringer du selv har med møter og lesestunder sammen med barn under fem år. Hva synes du selv fungerer godt i møter med små barn? Hvordan fanger du barnas interesse for bøkene du vil formidle? Noter gjerne ned tre konkrete tips til en kollega.

Formidlingsfilm til foreldre

Har du en informasjonsskjerm eller skal snakke med flere foreldre? Se og last ned filmen "Å lese for barn" her. 

I filmen møter du litteraturformidler Sylwia J. Stasiak som gir tips til hvordan lese sammen med små barn. Filmen er produsert i både en lang og kort versjon. Du kan se begge filmene på bokstart.no her