Startpakke for tøyveskebiblioteket

Når biblioteket og barnehagene har blitt enige om samarbeid om å tilby tøyveskebibliotek, gjenstår det praktiske. 

 • Tøyvesker – ta kontakt med ditt fylkesbibliotek for å bestille.

  Nordland fylkesbibliotek har fått tilskudd fra Kulturrådet for å utvikle logo og produsere tøyvesker til en nasjonal satsing på tøyveskebiblioteket Les med meg! Disse sendes ut til fylkesbibliotekene som fordeler videre til bibliotekene i fylket. Tøyveskene vil være klare for utsendelse fra fylkesbibliotekene senest i januar 2024.  

Det er illustratør og barnebokforfatter Stina Langlo Ørdal som har utformet logoen til tøyveskebiblioteket Les med meg!

Her finner du tilhørende materiell som du kan laste ned og redigere/tilpasse egne behov (for nynorsk, se under kursmateriell):

Forberedelse og praktiske gjøremål 

 • Antall bøker per tøyveske kan variere, men tre kan være fint å starte med. Innholdet i tøyveskene vil være ulikt, tilpasset alder og lesenivå. Da kan foresatte levere inn og låne ny veske med nye bøker. 
 • Tøyveskene merkes med nummererte lapper (merkelapper til posene). På baksiden av merkelappene kan man eventuelt fylle inn titlene på bøkene i posen. Merkelappene kan også bestilles fra et trykkeri i postkortformat på stiv kartong, bruk PDF-filen i størrelsen 14,8 cm x 10,5 cm til dette.
 • Utlånsplakatene skrives ut i A3, og henges opp sammen med de nummererte tøyveskene i garderoben, eller på en annen egnet plass i barnehagen de foresatte er innom daglig.
 • Merking av bøker: Ved å merke bøkene blir det lettere for foresatte å finne bøkene som tilhøre tøyveskebiblioteket hjemme. Bokmerkingen skrives ut, klippes til og kan festes på bøkene med 5 mm. boktape. 
 • For bedre holdbarhet kan merkelappene på tøyveskene lamineres, hulles og festes for eksempel med nøkkelring eller hyssing. 

Hva trenger barnehagen å vite

I informasjonen til de ansatte er det tenkt at du skal legge inn informasjon om hvilke tøyvesker som passer til de ulike aldersgruppene sammen med ulike lesenivå. I en samarbeidsavtale eller i møte med barnehagen er det viktig å få avklart lånebetingelser med barnehagen: 

 • At bøkene blir registrert som utlånt til barnehagen 
 • At det ikke vil være erstatningskrav på bøker 
 • Hva som er lånetid

Andre avklaringer med barnehagen kan gjelde: 

 • Antall tøyvesker per avdeling
 • Utvalg av bøkene i posene, hvem er målgruppen, hvilke interesser har de, hvilket lesenivå er barna på osb.
 • Avtale om levering/henting av tøyvesker   
 • Hvor ofte tøyveskene skal byttes ut

Lulesamisk tøyveskebibliotek

Med bakgrunn i Sametingsbiblioteket sin satsing på Bokstart, er det utviklet materiell til det lulesamiske tøyveskebiblioteket Låga Munji. Dette er på utprøvingsstadiet i barnehager på Drag i Hamarøy, og det planlegges en nordsamisk variant også. Ønsker du mer informasjon om dette, er det bare å ta kontakt med lulesamisk litteraturformidler ved Sametingsbiblioteket, Päivi Alanen. 

Fire bærevesker med logo på samisk og nummererte merkelapper er fylt med bøker og står i en sofa klare til utlån.
Bærevesker fylt med bøker og nummerert merkelapp står klare til utlån. Foto: Päivi Alanen
Stopp og tenk
 • Ikke alle barnehager ligger slik til at frakt og leveranse av tøyvesker er like enkelt. Hvordan kan det løses?

  Noen steder er det samarbeid med frivillige for å få bøker på døra til de som ikke kommer seg på biblioteket. Kanskje ordningen kan utvides til å inkludere barnehagelevering også?