Kom i gang med tøyveskebiblioteket

Vedlagt leksjonen finner du mye av det grafiske materiellet du trenger for å starte opp med tøyveskebiblioteket. Før du kommer så langt, må du finne barnehager du vil invitere til å være med på satsingen.

Det kan være lurt å starte med et fåtall eller en eller to barnehager. Relevante utvalgskriterier kan være:

  • Kommunens geografi – avstand til folkebiblioteket
  • Etablerte samarbeid med barnehagen eller god erfaring med samarbeid fra tidligere

Kommunens geografi kan ha noe å si for hvor tilgjengelig folkebiblioteket er for familier i en travel hverdag. Bor man langt unna, kan avstand utgjøre en terskel for bruk av biblioteket. Med utlån gjennom barnehagen vil bøker, og i forlengelse, biblioteket være lettere tilgjengelig. Det kan derfor være et godt utgangspunkt å velge barnehager som ligger i områder der avstanden til biblioteket er størst.

Å ta utgangspunkt i barnehager som biblioteket allerede samarbeider med eller har samarbeidet med, kan gjøre det lettere å komme med nye forslag til innsats. Dere er allerede kjent, har kontakt og kan bygge videre på eksisterende samarbeid.

I møte med barnehagen

Til grunn for samarbeid mellom bibliotek og barnehage bør det ligge en felles forståelse og enighet om at tidlig start på lesing er viktig og et felles ansvar/satsingsområde. Er samarbeidet nytt, er det viktig å starte med å adressere dette.

Kontakt gjerne barnehagen(e) og be om å få komme på besøk for å snakke om lesing, tøyveskebiblioteket og at barnehagen og biblioteket har et sammenfallende oppdrag. Det kan være nødvendig å mase på barnehagene, det vil si, spørre pent flere ganger om å møtes for å diskutere samarbeid. Presenter tiltaket med målgruppe og intensjon, sammen med hvorfor barnehagen er tjent med å samarbeide om dette. For husk, akkurat som biblioteket, er barnehagen presset på både tid og penger. Samarbeid må derfor være gode, effektive og oppnå resultater som er ønskelige.

Deretter gjelder det å ha god og jevnlig dialog med barnehagen(e). Når dere inngår i et samarbeid, kan det være lurt med en enkel samarbeidsavtale som sier noe om omfang og ansvar. Det kan gjøre det tydelig hva målet for samarbeidet er, og hvordan oppgavene fordeler seg mellom barnehage og biblioteket. Om det i første omgang er en prøveordning, kan det ligge inne et punkt om å ha evaluering etter en tid. Er det en fast ordning, kan det være aktuelt å bli enige om økonomisk kostnadsdeling, fast kontaktperson, møter osb. Se eksempelet nedenfor på en avtale som er utformet spesielt for samarbeid om tøyveskebibliotek.

Stopp og tenk
  • Å distribuere tøyvesker til barnehagene for at de skal låne ut til familier gjør bøker lett tilgjengelig. Tenk over hvordan ordningen kan legge til rette for at de voksne ser nytten og tar seg tid til å lese høyt sammen med barna så ofte som mulig.