Eksempler på Bokstart-prosjekter

Her er en kort presentasjon av ulike Bokstart-prosjekter. Felles for prosjektene er at de bygger på samarbeid mellom bibliotek, helsestasjoner og/eller barnehager om å dele ut bøker eller annet materiell som inspirerer til lesestunder med barn.

Du vil også få kjennskap til Sametingets prosjekt «Les for meg!» – et tilbud til samiske småbarnsfamilier.

Les og lytt:

Sametingets bibliotek: Les for meg! Språk fra første stund

Tiltaket «Les for meg! Språk fra første stund» er utviklet av Sametinget og tilbyr gavebøker til samiske barn. Prosjektet er inspirert av Bokstart og andre lignende bokgave-prosjekter i andre land, blant annet i Sverige og Finland.

Prosjektet oppfordrer til samarbeid mellom helsestasjoner og bibliotek om å dele ut gavebøker til samiske familier med små barn. Det gjennomføres i det samiske språkområdet, men kommuner i hele landet kan være med på tiltaket.

Bildeboken Revungen av Vibeke Røgler er laget til prosjektet med tekster på de tre samiske språkene: nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk. På nettsiden til prosjektet, kan dere lese boken med lydstøtte. Det er også utviklet informasjonsmateriell på de tre samiske språkene.

Samiske språk

Å løfte de samiske språkene er en viktig målsetning. «Les for meg!» skal legge til rette for at samiske barn kan få gode leseopplevelser på eget språk, og at de skal kunne ta del i et samisk språkmiljø.  

I Norge er nordsamisk det største samiske språket, deretter kommer lulesamisk og sørsamisk. Men alle de tre samiske språkene er oppført i UNESCOs atlas over truede språk.

Veiledning til foreldre når det gjelder språkvalg for barnet er viktig i møte med nybakte foreldre med samisk bakgrunn. Ved å prate, lese, synge og joike for barnet på samiske språk, kan foreldre videreformidle den samiske kulturarven videre til barnet sitt. Et barn som kan samisk språk, kan få sterkere tilhørighet til samisk kultur og det samiskspråklige samfunnet.

Stopp og tenk

Skriv til oss om dine erfaringer!

Mange bibliotek kjenner til og har gjennomført bokgave-prosjekter. Har du erfaringer fra samarbeid med helsestasjonen og/eller et prosjekt med utdeling av bokgaver? Da vil vi gjerne høre fra deg!


Skriv ned navn på kommune, initiativtaker i kommunen og de tre viktigste erfaringene dere har gjort dere, og send e-post til sigrun@foreningenles.no.