Bokstart i andre land

Bokstart er et kjent tiltak i flere europeiske land, blant annet i Storbritannia. Her ble prosjektet Bookstart etablert i England i 1992 og har blitt gjennomført i mer enn 30 år! Tidlige erfaringer fra England viste at foresatte som fikk tilbudet, leste mer sammen med barna sine og besøkte biblioteket oftere.

Flere andre land har siden latt seg inspirere av prosjektet, og i dag gjennomføres ulike varianter av Bokstart i mer enn 30 andre land, også Norge. I både Sverige og Finland gjennomføres prosjektet som nasjonale tiltak, og det er mye inspirasjon å hente fra disse prosjektene.

Virker det?

I emnet «Hvorfor er lesing viktig?» fikk du høre professor Frank Hakemulder fortelle om forskningen på lesing. Han fortalte både hva den sier om hvorfor vi skal lese, og hvorfor det er viktig å lese for barn. Filmen under er den tredje filmen i rekken. Her presenterer han forskning på Bokgave-prosjekter, og om de har noe for seg.

Selv om det kan være vanskelig å måle, viser funn fra internasjonale studier at bokgave-prosjekter kan påvirke foreldre og barns holdninger til lesing. Hakemulder viser til studier som viser at familier som har fått tildelt bokgaver leser oftere sammen med barna sine, at de starter tidligere med lesing, og at tilbudet har gitt barn bedre forutsetninger for språkutvikling.

Hakemulder viser til ulike modeller for gjennomføring i land som Storbritannia, Tyskland, Nederland, USA og Japan.

Et globalt nettverk

At det har vært gjennomført Bokstart-program i andre land, gjør at vi kan legge noen erfaringer til grunn.

I nettverket «Global Network for Early Years Bookgifting» kommer det frem erfaringer fra flere land som viser blant annet at:

  • Samarbeid mellom bibliotek, helsestasjon og barnehager er fruktbart, selv om det kan være vanskelig å samarbeide på tvers. Etablering av samarbeid og nye rutiner for institusjonene tar tid å etablere.
  • Tiltak som henvender seg direkte til familiene/foresatte fungerer.
  • Foresatte trenger kunnskap om hvordan de kan lese sammen med små barn.
  • Det gir best effekt hvis familiene får sin første bokgave i løpet av første leveår, og deretter følges opp over tid. Gjerne med nye bokgaver når barnet blir litt større.
Bokstart-prosjekter internasjonalt.

Kart over land med bokgave-prosjekter fra 2020, og som deltok i det globale nettverket, men siden da har flere land kommet til.

Organisering og utdeling av bokgaver

Offentlige bibliotek og bibliotekarer spiller en viktig rolle som inititaivtakere og i gjennomføringen av Bokstart, men i flere land engasjeres også frivillige i utdeling av bokgaver til familier.

I noen av prosjektene, som Reach Out and Read i USA, er det leger og helsesykepleiere som står for organiseringen. Bokgaver deles også ut på fødestuer.

Det varierer hvordan prosjektene er finanisert. I flere land er det en kombinasjon av statlige og private midler som finansierer aktiviteter, bokgaver og materiell til familiene.

Relevant for Norge er gjennomføringen av prosjekter i våre naboland. Under er lenker til Bokstart i Sverige, prosjektet En läsgåva til barnet i Finland. Klikk på lenkene, les og bli inspirert! Du finner også en rapport om flere andre prosjekter internasjonalt.

Stopp og tenk
  • Gå til nettsiden bokstart.se og gjør deg kjent med innholdet. Hva inspirerer deg, og hva ønsker du å lære mer om? Ta med deg dette videre når du skal gå i gang med leseprosjekter for de minste.
  • Ønsker du å fordype deg i flere prosjekter, kan du for eksempel se nærmere på rapporten «Bokstart i världen» utarbeidet av Kulturrådet i Sverige. Her presenteres erfaringer fra Bokstart-prosjekter i seks ulike land: Sverige, Storbrittania, USA, Nederland, Tyskland og Japan.