Hvorfor er lesing viktig?

Vi som jobber i biblioteket vet at lesing er viktig. Men hvor flinke er vi til å ta i bruk og videreformidle denne kunnskapen? Og hvor gode er vi til å vise til forsking som faktisk dokumenterer effekten av lesing?

Frank Hakemulder, professor ved Lesesenteret i Stavanger og Utrecht universitet i Nederland, vil her gi oss en oversikt over et veldig stort og omfattende felt. Som vi skal få høre, er det å investere i lesing og promotering av lesing noe som kan lønne seg både for individet og for samfunnet.

Forskningen som presenteres i filmen viser at:

 • fritidslesing og å lese med barn kan være viktig for å motvirke sosio-økonomiske forskjeller
 • å lese øver og utvikler evner som gjør oss til bedre samfunnsborgere, arbeidstakere og ledere.
 • lesing er bra for både den fysiske og den psykiske helsen vår.
 • å lese hjelper vår kritiske sans og gjør oss mer åpen for andre og deres erfaringer.   
Hør professor Frank Hakemulder ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking 
ved Universitetet i Stavanger fortelle om virkninger lesing har på folks liv.
Trykk på CC-ikonet i verktøylinjen i videoavspilleren for å få norsk teksting
eller ikonet med forstørrelsesglass for å få transkribering.

Oppsummering av filmen

Hakemulder begynner med å beskrive hvordan det å bli lest for gir en følelse av trygghet og kos. Det er noe mange av oss kan kjenne oss igjen i, enten fra opplevelser vi hadde som barn, eller fra å lese for egne barn eller barnebarn. Det er viktig å huske, selv om vi nå skal fokusere på hva forskning sier om det å lese.  

Hakemulder gir en oversikt over fem områder og/eller menneskelige evner forsking har påvist at lesing har positiv virkning på, altså at lesing har carry-over-effects eller «overføringseffekter». Disse er: kognitive evner, fysisk helse, mental helse, emosjonell intelligens og moral. Klikk på punktene for å lese om disse.

Å lese med barn fra tidlig alder

At det å lese med barn er en aktivitet som bygger og forsterker relasjonen mellom voksen og barn og gir en følelse av trygghet og kos, er grunn god nok alene for å lese sammen med barn.

I tillegg har det å lese med barn fra tidlig alder positiv påvirkning på barnas evner og egenskaper.

Hør Hakemulder fortelle om virkninger lesing har på barns liv.
Trykk på CC-ikonet i verktøylinjen i videoavspilleren for å få norsk teksting
eller ikonet med forstørrelsesglass for å få transkribering.

Oppsummering av filmen

Det å starte tidlig med lesing er en langsiktig investering. Forsking viser at de positive virkningene av å lese med barn fra en tidlig alder er noe som varer, i alle fall opp til barna er 15 år. De barna som blir lest for, får et forsprang som varer gjennom skolegangen. Hakemudler peker på særlig fire punkt:

Videre oppsummerer Hakemulder annen forsking som sier noe om effekten av å lese med barn:

 • Lesestund er en aktivitet som bygger relasjoner
 • Barn lærer gjennom interaksjon og aktiv involvering fra foreldre og andre som leser med barn.
 • Barn erfarer at det kan være givende å konsentrerer seg over tid om en tekst. (Wade & Moore 1998; McCain et al. 2007)
 • Øker motivasjonen til å delta i leserelaterte aktiviteter på skolen
 • Leseglede
 • Å bli lest for hjemme fra en tidlig alder trumfer sosio-økonomiske variabler
 • Å lese med barn når de er små gir dem et forsprang som vedvarer, og som til og med kan øke.

Stopp og tenk

 • Svarer funnene i forskningen til egne erfaringer når det kommer til hvilke positive virkninger lesing har på barn?
 • Var det noe Hakemulder sa som overrasket deg?
 • Har du brukt andre begrunnelser for hvorfor lesing er viktig?