Les sammen – en introduksjon

Denne leksjonen adresserer hvorfor det er viktig å lese med barn og hvordan vi gjør det. 

Først får vi en oppdatert oversikt over hva forskningen sier om lesing og hvilke egenskaper og områder lesing kan ha en positiv virkning på. Deretter får vi presentert praksisnær forskning om hvordan vi leser med de minste og de litt større i barnehagealder.

Målet med leksjonen er at vi får et grunnlag for det videre arbeidet med læringsressursen, og selv kan formidle til andre hvorfor det er viktig å lese, og hvordan vi helt konkret kan gjøre det.

Lesing er godt for oss!

Som bibliotekarer jobber vi med å formidle litteratur hver eneste dag, og vi er gode til å formidle bøker. Litteratur har først og fremst en egenverdi som kunst- og kulturuttrykk, det vil si at når vi leser skjønnlitteratur og annet på fritiden, så er opplevelsen ofte det viktigste.  

Vi vet at å lese en god bok har en rekke positive virkninger på oss, og at det å lese gir barn et godt utgangspunkt for resten av livet. Professor Frank Hakemulder, tilknyttet Lesesenteret i Stavanger og Utrecht universitet i Nederland, presenterer i to videoer hvorfor det å lese er godt for oss og hvorfor det er viktig å starte tidlig med lesing med barn.

Og når vi har hørt om hvorfor det er viktig med tidlig innsats med lesing: hvor god innsikt har vi i hvordan vi leser med barn? Å lese med barn er ofte noe som bygger på egen erfaring og eget instinkt. Å artikulere hvordan overfor andre, å dele den erfaringen, kan være vanskelig.

Professor Trude Hoel ved Lesesenteret i Stavanger gir oss en introduksjon til hva forskningen sier om temaet. Hun er tydelig på at det gjelder å lese med barn og ikke for, og at det stort sett er det vi i praksis gjør når vi inviterer til respons og aktiv deltakelse fra barna.

Å skille mellom hvorfor og hvordan lese, er, i beste fall, et kunstig skille. I praksis er det vanskelig å snakke inngående om hvorfor uten også å snakke om hvordan lese med små barn. Både Hakemulder og Hoel bidrar til begge deler, og vi håper det er noe nytt og noe gjenkjennelig å hente fra disse perspektivene fra forskningen, som kan virke inspirerende. Kanskje kan det også være et utgangspunkt for å reflektere over egen praksis?

Leksjonen består av fire videoer, de to første med Hakemulder og de to neste med Hoel. I leksjonen om Bokstart finner du et tredje bidrag fra Hakemulder om hva forskningen sier om Bokstart-programmer. 

Stopp og tenk

Før du går i gang med resten av leksjonen: 

  • Kan du huske din første store leseopplevelse? Hva gjør denne leseopplevelsen spesiell?
  • Lag en liste over hvorfor du mener det er viktig å lese.