Hvordan leser vi med små barn?

Å lese med små barn er viktig, men hvordan gjør vi det?
Trude Hoel, professor ved Lesesenteret i Stavanger, gir oss kunnskap om hvordan vi aller best kan involvere barn i lesing og samtaler rundt lesing.

I den første videoen snakker Trude Hoel om å lese sammen med (og ikke for) barna i barnehagealder, det å lese med de yngste og om repetert lesing.

Som Hoel sier er det altså aldri for tidlig å starte med lesing. Hoel påpeker at lesing i barnehagealder er summen av det den voksne leser, altså formidling av ordene, ungene sin utforskning av illustrasjonene og samtalene og samhandlingen rundt boka. Lesing er altså mer enn å lese en bok fra A til Å.

I den andre videoen fokuserer Hoel på de eldste i barnehagen, åpne og lukkede spørsmål og voksenrollen.

Stopp og tenk
  • Hvor gamle er barna når du begynner å lese med dem?

  • Kjenner du deg igjen i beskrivelsene Trude Hoel har av lesesituasjoner?

  • Bruker du mest åpne eller lukkede spørsmål i din formidlingspraksis?

I denne leksjonen var målet å gi en oversikt over hva forsking sier om viktigheten av lesing med barn. Bibliotekarer som driver formidling hver dag til alt fra babyer til 100-åringer vet at litteratur og lesing er viktig, men klarer vi nå selv å formulere hvorfor? Og vise til relevant forsking om situasjonen krever det?

Og videre: kan vi nå formulerer hvordan vi leser med barn, en praksis som i utgangspunktet kanskje først og fremst er erfaringsbasert og noe vi bare gjør? Hvordan man presenterer og videreformidler hvorfor lesing er viktig, og hvordan man leser, har nemlig mye å si når man skal bidra til en sterkere lesekultur i befolkningen.

Innen du går videre

Videre i læringsressursen får du nå presentert flere ulike satsinger i regi av folkebibliotek som på hver sin måte når ut og bidrar til å skape leselyst med de minste.Ta gjerne utgangspunkt i disse når du selv tenker gjennom hva biblioteket alt gjør og ønsker å gjøre fremover.

Se over hvilke satsinger som blir presentert i hver av de fire påfølgende leksjonene i læringsressursen. Dann deg et inntrykk over hva de ulike handler om. Gjør deg opp en mening om hva som kan være relevant å se nærmere på, og sett av tid til å gå inn i leksjonene for å studere de nærmere.

  • Er dette noe som kan egne seg for deres bibliotek?
  • Gjør dere noe av dette fra før?
  • Hva kan gjøres hos dere og hvordan kan det gjøres?