Erfaringer fra Trøndelag

Bærenettbiblioteket Les for meg!

Trøndelag fylkesbibliotek har utviklet konseptet Bærenettbiblioteket Les for meg! Det er basert på Nordland fylkesbiblioteks konsept, men har blant annet eget navn og logo. 21 bibliotek i Trøndelag har i dag bærenettbibliotek som tilbud i en eller flere barnehager, med totalt 900 bærenett tilgjengelig for utlån.

Lokal tilpasning med flerspråklige bøker i Røyrvik

Røyrvik bibliotek, som er et kombinasjonsbibliotek, var en av de som var først ute med bærenettbibliotek i Trøndelag. Røyrvik er et kjerneområde for sørsamisk bosetting, språk, og kultur. Fra 2013 ble kommunen del av forvaltningsområdet for samiske språk, og dermed offisielt tospråklig (SNL 2023). I bærenettbiblioteket bruker Røyrvik bibliotek blant annet parallellspråklige bøker. Informasjonsmateriell har blitt oversatt til sørsamisk. 

Hør skolebibliotekaren og en forelder fortelle om bærenettbiblioteket i Røyrvik:

Røyrvik bibliotek har laget en oversikt over innhold i bærenettene slik at foreldre enkelt kan finne en pose som er relevant å låne.

Lansering av Bærenettbiblioteket Les for meg! i Overhalla

Horisonten bibliotek i Overhalla kommune lanserte våren 2023 Bærenettbiblioteket Les for meg! i alle tre barnehagene i kommunen, med totalt 45 bærenett i omløp. Tilbudet ble lansert med brask og bram i barnehagene med snorklipping, klappelek, og formidling.

Leselyst og nærhet til bøker er målet. Dette har vi tro på!

Biblioteksjef ved Horisonten Siri Anette Brøndbo Solum
Stopp og tenk
  • Tøyveskebibliotek, bærenettbibliotek, eller hva man velger å kalle det, er en fin måte å få kontakt ut mot foresatte, minne om viktigheten av høytlesing, men også å anerkjenne det å lese på eget morsmål. I Trøndelag tilpasser noen kommuner innholdet i bæreveskene med flerspråklige bøker og informasjonsmateriell på blant annet sørsamisk og arabisk.

    Har ditt bibliotek en strategi for å nå flerspråklige familier?