Hva er ASK

De fleste av oss tar det å ha et talespråk som en selvfølge. Men slik er det ikke for alle. Prosjektet «Bok til alle fysisk og digitalt» viser at bruk av alternativ og supplerende kommunikasjon er nyttig for mange ulike brukergrupper i tillegg til barn som har det som sitt språk. Så hva er egentlig ASK?

ASK står for alternativ og supplerende kommunikasjon og er i følge Tetzchner & Martinsen (2002) når vi bruker noe annet, eller noe i tillegg til talen, i kommunikasjonen som foregår ansikt til ansikt. Dette kan være i form av grafiske symboler, håndtegn, talemaskiner eller annet som delvis eller helt erstatter, støtter eller stimulerer talen.  

I følge Statped anslås det i internasjonal forskning at det i aldersspennet 0 – 19 år er rundt 10 000 personer med konkrete behov for ASK i Norge. ASK er både betegnelse på et språk og på et fagområde.

Symboler er nødvendig for noen, og bra for alle

Prosjektet «Bok til alle fysisk og digitalt» viser at bruk av symboler er nyttig for mange ulike brukergrupper i tillegg til barn som har ASK som sitt språk. Dette kan være barn som ikke har lært å snakke ennå, barn med autisme, barn med konsentrasjonsvansker, og barn med et annet morsmål enn norsk.

Erfaringer viste også at bruk av symboler gjør det enklere for alle barn å delta aktivt i høytlesing og i samtale om boka underveis og i etterkant av formidlingen. Dette blir også bekreftet av forskning som påpeker at tjenester som blir gjort mer tilgjengelige, samtidig også gjøres mer brukbare for alle andre (McCarthy & Swierenga, 2010). 

Lær mer om ASK

Stopp og tenk
  • Har du hørt om ASK tidligere? Hva vet du om symbolbruk i formidling?

  • Hva kan personalet gjøre sammen for å lære mer om universelt utformet formidlingspraksis ved bruk av ASK?

  • Klistermerker til merking av bøker:
Nedlastbar utskriftsvennlig klistermerker med logo til merking av bøker
  • Merkelapp til å fylle inn posenummer.

Merkelapp med logo og felt til å fylle inn posenummer til nedlasting.

  • Plakat (A3) til utlånsregistering:

Utlånsplakat for utfylling til nedlasting

  • Folder til å dele med foresatte:
 

Utskriftsvennlig folder til å dele med foresatte

Mal for å endre folderen (krever Canva-innlogging)

 

  • Informasjonsskriv til ansatte i barnehagen (Word):

 

  • Logo for bruk ifm. Tøyveskebiblioteket Les med meg!
    Oppgi illustratør Stina Langlo Ørdal ved bruk av logo.

Logo til nedlasting på materiell ifm. tøyveskebiblioteket Les med meg!