Prosjekter

Etableringen av shared reading i Norge er realisert gjennom mange ulike prosjekter, flere av dem finansiert gjennom Nasjonalbibliotekets ordninger.

I prosjektbanken finner man inspirasjon og informasjon om bibliotekenes erfaringer:

Prosjektet «Litterære pusterom – Shared Reading for større livskvalitet» var et treårig prosjekt drevet av Trøndelag fylkesbibliotek i samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune, i perioden 2019-2022. Prosjektet ble finansiert av Sparebankstiftelsen SMN. På prosjektets nettside finnes blant annet rapporter fra prosjektet og markedsføringsmateriell.

Rogaland fylkesbibliotek har fått gavemidler fra Sparebankstiftelsen SR-bank i to runder (2021-2022 og 2022-2024), til prosjektet «Litterære pusterom i Rogaland.» På prosjektets nettside finnes rapporten fra den første gaveperioden.