Bli leseleder

Lær å skape litterære pusterom gjennom felles leseopplevelser ved å opprette og lede lesegrupper etter metoden shared reading. Det holdes leselederkurs på ulike steder i Norge, både organisert av fylkesbibliotekene og i privat regi. Kurset er på 18 timer, vanligvis fordelt over tre dager. Det er plass til tolv deltagere på hvert kurs.

Når er neste kurs?

Når: 16.-18. februar 2024
Hvor: Digitalt
Arrangør: Litteratur for alle v/Kirsten Muhle og Kari Hortman Coach
For: Åpent for alle
Pris: 4000,-
Mer informasjon og påmelding

Når: 1. – 3. mars 2024
Hvor: Strand Hotel Fevik
Arrangør: Agder fylkesbibliotek
For: Bibliotekansatte, deltakere fra Agder har prioritet
Pris: Ikke bestemt (mer info kommer)
Mer informasjon og påmelding

Når: 11.-13. mars 2024
Hvor: Stavanger
Arrangør: Rogaland fylkesbibliotek
For: Åpent for alle
Pris: Gratis (reise og opphold dekkes ikke)
Mer informasjon og påmelding

Ta gjerne kontakt med fylkeskontakten i ditt fylke angående kurs i din region.

Hva lærer du på leselederkurs?

  • Hva som kjennetegner shared reading og bakgrunnen for metoden
  • Valg og forberedelse av tekst
  • Høytlesningen – funksjon og teknikker
  • Hvordan bli bevisst rollen din som leseleder og gruppeleder
  • Hvordan komme i gang med grupper

I løpet av kurset vil du få både teoretisk og praktisk kunnskap slik at du ved kursets slutt vil være klar for å holde egne lesegrupper.

Hvem kan bli leseleder?

Kurset passer for alle som har en kjærlighet til litteratur og er interessert i mennesker. Det holdes kurs for bibliotekarer, helsepersonell, terapeuter, lærere, ansatte i barnevernet, frivillige og andre som har en interesse for litteratur og menneskers vekst.

Bilde av leseledere kurset i forbindelse med prosjektet Litterære pusterom - Shared Reading for større livskvalitet (2019–2022).
Leseledere kurset i forbindelse med prosjektet «Litterære pusterom – Shared Reading for større livskvalitet» (2019–2022)