Om oss

Fylkesbibliotekene i Norge samarbeider om shared reading. Det nasjonale nettverket ledes av Åshild Widerøe i Møre og Romsdal fylkeskommune og består av fylkeskontakter fra alle fylker. Nettverket startet opp i forbindelse med prosjektet Formidlingskompetanse i folkebibliotek.

Samlesing har bredt seg utover landet sakte men sikkert siden de første pådriverne oppdaget metoden, tok leselederkurs og gikk i gang for cirka ti år siden. Siden den gang har flere utdannet seg til kursholdere for leselederkurs, og det finnes nå leseledere og lesegrupper i hele landet. Forskningsfeltet er også interessert i metoden, og det pågår forskning ved flere universitet og høyskoler i Norge.

Her er en presentasjon av alle kursholderne i Norge:

Linda Schade Andersen er en pionér på feltet i Norge. Hun er leder for Seksjon for helseinformasjon til pasienter og pårørende (Pasientbiblioteket) ved Ullevål sykehus. Hun bruker metoden på jobb, er gjesteforeleser på OsloMet og holder leselederkus i hele landet.

Thale Dobbert jobber på Sølvberget bibliotek og kulturhus og har praktisert som leseleder siden 2021. Hun tok utdannelse som kursholder i 2022.


Ingrid Bie Helgesen
jobber i Haugesund bibliotek og har praktisert som leseleder siden 2019. Hun tok utdannelse som kursholder i 2022.

Kari Hortman var prosjektleder for «Litterære pusterom – shared reading for større livskvalitet» i Trøndelag og Møre og Romsdal. (2019-22) Hun jobber nå i egen praksis. Hun holder både leselederkurs og oppfrisknings- og fordypningskurs.

Kari Kolnes jobber på Sola bibliotek og har praktisert som leseleder siden 2019. Hun tok utdannelse som kursholder i 2022.

Kirsten Muhle holder leselederkurs, kurs i kreativ og helsefremmende skriving og har foredrag om blant annet litteraturens kraft. Hun driver Litteratur for alle og holder til i Sandefjord.

Thor Magnus Tangerås er førsteamanuensis ved Høyskolen Kristiania. Han er en pionér på feltet i Norge og har hatt flere forskningsprosjekter på shared reading. Han holder leselederkurs og har ledet grupper i både England og Norge.

Åshild Widerøe er rådgiver for litteraturformidling og språk i Møre og Romsdal fylkeskommune. Hun tok utdannelse som kursholder i 2022 og leder det nasjonale nettverket for shared reading.

Mari Vannes er en av pionérene som var tidlig ute med å bli leseleder, starte opp med lesegrupper og holde leselederkurs. Hun jobber i Norsk bibliotekforening og holder for tiden ikke leselederkurs.