Hva er shared reading?

Shared reading, eller samlesing på norsk, er en lesemetode som går ut på at en leseleder leser høyt i en gruppe og leder en reflekterende og undrende samtale om leseopplevelsen.

Leselederen har valgt ut en en kort novelle eller et utdrag av en tekst, og et dikt. Deltakerne vet ikke hva som skal leses før de møter opp. Samlesing er altså en liten lesesirkel der man stiller uforberedt. Deltakerne kan delta aktivt i samtalen eller delta gjennom å lytte.

Målet er ikke en litterær analyse der man skal komme fram til en felles tolkning, men å oppleve og undre seg over teksten sammen. Gjennom deltakernes forskjellige perspektiv og opplevelser av teksten utvides leseopplevelsen for den enkelte. Vi leser for å bli klokere på oss selv og andre.

Samlesing er en litterær, personlig og sosial opplevelse. Det handler om gleden ved å lese og å dele opplevelsen av en tekst i fellesskap. Høytlesningen gir ro og tilstedeværelse, tempoet senkes og fokuset øker.

Leselederen har vært på kurs og lært om valg av gode tekster, om hvordan man forbereder seg, stopper opp underveis i lesingen og inviterer til refleksjon og undring.

Shared reading brukes i bibliotek, i helse- og sosialsektoren, i skolesektoren, i fengsler, i rusomsorgen og i frivilligheten. Målet er å motvirke ulikheter i samfunnet og åpne litteraturen for flere.

Metoden er utviklet av organisasjonen The Reader i Liverpool og ble utviklet av Jane Davis.

Lesegruppe