Prosjektbank

Søk

Type

Kategori

Tildelt beløp

År

Varighet

Status

Fylke

Bibliotek

Bibliotektype

Prosjekteier: Lillestrøm bibliotek

Samlet støtte: 500 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2022

Mål: Lillestrømbibliotekene skal utvikle et litteraturhuskonsept med arbeidstittel «Litteraturkonsept - INNE» og «Litteraturkonsept - UTE». Konseptet INNE skal ha base i det nye biblioteket som åpner i Lillestrøm by og konseptet [...]

Forprosjekt: Bibliotek- og publikumsutvikling

Utviklingsmidler
Pågående

Prosjekteier: Lillestrøm bibliotek

Samlet støtte: 600 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2021, 2022, 2023

Mål: Forprosjektet skal legge til rette for å igangsette et hovedprosjekt (2022-2025) ved å samle data og gjennomføre en pilot. Nye samarbeidsformer skal testes ut i bibliotekene i den nye sammenslåtte [...]

Kunnskapsbiblioteket i Lillestrøm

Utviklingsmidler
Pågående

Prosjekteier: Lillestrøm bibliotek

Samlet støtte: 1 050 000

3-årig tildeling. Tidsperiode: 2017, 2018, 2019

Mål: Målet med prosjektet er å utarbeide et beslutningsgrunnlag for å kunne etablere et kunnskapsbibliotek i Lillestrøm, basert på hovedsporet om at biblioteket skal bygge opp under visjonen om Lillestrøm som [...]

Fra boklager til veiviser og veileder

Utviklingsmidler
Avsluttet

Prosjekteier: Lillestrøm bibliotek

Samlet støtte: 400 000

2-årig tildeling. Tidsperiode: 2017, 2018, 2019

Mål: Sørum bibliotek vil utvide sitt arbeidsområde til også å omfatte førstelinjetjeneste for kultur og kommunes reiselivstjenester. I løpet av prosjektperioden vil bibliotekets begge avdelinger profesjonalisere sitt samarbeid med lag og [...]