Prosjektbank

Søk

Type

Kategori

Tildelt beløp

År

Varighet

Status

Fylke

Bibliotek

Bibliotektype

Studenttjenester i folkebibliotek

Utviklingsmidler
Avsluttet

Prosjekteier: Senja bibliotek

Samlet støtte: 500 000

2-årig tildeling. Tidsperiode: 2021, 2022, 2023

Mål: Å utvikle en metode for gode bibliotektjenester for studenter på desentraliserte studier i folkebibliotek og slik bidra til at flere starter opp og gjennomfører. Delmål: • Avdekke gapet mellom studentenes […]

Prosjekteier: Senja bibliotek

Samlet støtte: 75 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2021

Mål: Vi ønsker i samarbeid med kommunens barnehager å motivere foreldre med barn i barnehage til i enda større grad å lese høyt for sine barn. Vi vil utvikle et formidlingsopplegg […]

Folke-helse-biblioteket

Utviklingsmidler
Avsluttet

Prosjekteier: Senja bibliotek

Samlet støtte: 500 000

2-årig tildeling. Tidsperiode: 2016, 2017, 2018, 2019

Mål: Utgangspunktet for prosjektet er et ønske om å utvikle og tydeliggjøre folkebiblioteket som en aktiv kunnskapsformidler og kompetanseaktør i tråd med de behov som samfunnet har. Biblioteket som institusjon har […]