Prosjektbank

Søk

Kategori

Tildelt beløp

År

Varighet

Status

Fylke

Bibliotek

Bibliotektype

Prosjekteier: Lærdal bibliotek

Samlet støtte: 250 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2019, 2020, 2021

Mål: Målet for prosjektet er å 1. Undersøke kva behov og mogelegheiter kommunen har når dei skal flytte biblioteket. 2. Utvikle biblioteket sine tenester for å etterkomme dei behova kommunen har.