Debatteket – Trippel fokus på Haugesund

Type:Utviklingsmidler
Prosjekteier:Haugesund bibliotek
Prosjektkategori:Innsatsområder: Biblioteket som møteplass, Nye formidlingsmetoder
Samlet støtte:40 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Avsluttet
Tidsperiode:2015

Søknad

Rapporter

Mål

Bibliotekets mål for prosjektet:
• Sette aktuelle tema på dagsorden i biblioteket
• Knytte til seg en ny samarbeidspartner
• Utvikle biblioteket som debattarena og samfunnsaktør
• Synliggjøre biblioteket gjennom direktesendt TV.

Beskrivelse

Haugesund folkebibliotek søker med dette støtte til å samarbeide med TV-Haugaland om tre debattmøter i biblioteket, første halvår 2015. Planen er å invitere til debatt i bibliotekets lokaler,om tema som er aktuelle i lokalmiljøet, og sende debatten direkte på lokal-TV. Tidspunkt: Januar – mars, primært på kveldstid, kan være aktuelt med ett frokostmøte med målgruppe næringslivet.

Vi har allerede inngått en avtale med TVH i forbindelse med «Kulturnatt» i oktober, hvor vi for første gang skal ha en debatt på biblioteket som skal sendes på TV-Haugaland. Planen er å utvikle dette til et eget konsept, med flere debattprogrammer sendt fra biblioteket. Byen vår er i stadig utvikling, og vi har mange engasjerte stemmer, kanskje vil dette gjøre debattene mer tilgjengelige for folk flest. Vi har stor tro på at «Debatteket» vil ha en positiv effekt både for biblioteket, TVH og publikum. Vi vil fremstå som «åpent for alle», der andre debattarenaer kanskje vil ha en høyere terskel, vil vi forhåpentligvis virke motsatt.

Vi mener at søknaden vår er relevant innenfor satsningsområdet «biblioteket som debattarena», prosjektet vil synliggjøre biblioteket på lokal-TV og vi får prøvd ut nye formidlingsmetoder.

Økonomi:
Biblioteket har stort sett personalutgifter, dvs. lønn og delvis overtid til planlegging (møte med prosjektleder fra TV-Haugaland, gjennomføring av debatten og rigging/rydding i for- og etterkant.
Biblioteket trenger også å kjøpe inn en flyttbar scene/plattform til pris kr. 40 000 (inkl. moms) for at publikum skal se debattdeltakerne godt.