Vern gjennom bruk

Type:Utviklingsmidler
Prosjekteier:Haugesund bibliotek
Prosjektkategori:Innsatsområder: Biblioteket som møteplass
Samlet støtte:75 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Avsluttet
Tidsperiode:2014, 2015

Søknad

Mål

Hovedmål for prosjektet er å innrede deler av 1. etasje av Haugesund folkebibliotek til et flerbruksareal med fleksibel møblering slik at det kan fungere som bibliotekareal i det daglige og areal for ulike arrangement utenom åpningstid, jfr. biblioteklovens reviderte formålsparagraf. For å gjøre dette er det nødvending å finne skjæringspunktet mellom tidsmessige bruk og vern: Bygget fra 1967 inkludert inventar, er fredet og endringer skal godkjennes av antikvariske myndigheter.

Beskrivelse

Haugesund vil i samarbeid med kommunens antikvariske rådgiver og innleid interiørarkitekt, utføre en analyse/kartlegging av behov og muligheter for deretter å utarbeide innredningsplaner og starte innkjøp av nytt utstyr. Formålet er å innrede et areal som med enkle grep kan brukes som arena for ulike arrangement. Endringsforslaget må så godkjennes av fylkeskonservator. For framdriftsplan se fullstendig prosjektplan.
Det er tvingende nødvending å utvikle og fornye eksisterende bibliotekrom dersom vi skal etablere/videreutvikle folkebiblioteket som møteplass og debattarena og stette kravene i revidert formålsparagraf i bibliotekloven.
Fullstending prosjektplan viser bilder av nå-situasjon. Arealet er valgt fordi det alt er vårt luftigste/åpneste område og fordi det kan utvides om vi river en lettvegg til nåværende stille lesesal. Da vil vi ha plass til et publikum på opp til 150 stk.
Prosjektet blir i tillegg knyttet/sett i sammenheng med andre prosjekt som er i planlagt/under planlegging rundt inngang og skrankeparti (heis, toalett, rom for innleveringsautomat med sortering).
Prosjektet går etter vårt syn rett inn i deler av utlysingsteksten: «Utvikling og fornying av bibliotekrommet slik at det gjenspeiler samfunnets og utdanningsinstitusjonens behov for bibliotektjenester og legge til rette for nye tilbud».
Vi vil utforme en prosjektrapport med bl.a. før- og etter-bilder med særlig vekt på antikvarisk oppfølging og praktiske løsninger og tror at arbeidet kan ha stor overføringsverdi for andre som har fredede eller verneverdige bibliotek.