Prosjektbank

Søk

Type

Kategori

Tildelt beløp

År

Varighet

Status

Fylke

Bibliotek

Bibliotektype

Prosjekteier: Nissedal bibliotek

Samlet støtte: 70 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2023

Mål: Vi ønsker å videreutvikle prosjektene vi er i gang med ("Lyrikk til alle - kreativ lyrikkformidling" og "Gjør døren høy, gjør porten vid. Folkebiblioteket med litteraturformidling inn i kirken"). Vi [...]

Lyrikk til alle : kreativ lyrikkformidling

Utviklingsmidler
Pågående

Prosjekteier: Nissedal bibliotek

Samlet støtte: 50 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2022

Mål: Å finne gode metoder å nå ut med lyrikk til de ulike aldersgruppene. Å teste ulike kreative formater på lyrikkformidling. Kartlegging av hva som sikrer at det enkelte bibliotek har [...]

Prosjekteier: Nissedal bibliotek

Samlet støtte: 25 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2022

Mål: Nissedal bibliotek skal gå aktivt ut og oppsøke samarbeid på nye arena for slik å kunne stimulere til leseglede. Nissedal bibliotek skal i samarbeid med kirkene i Nissedal kommune stå [...]