Gjør døren høy, gjør porten vid – Folkebiblioteket med litteraturformidling inn i kirken

Type:Aktiv formidling
Prosjekteier:Nissedal bibliotek
Samlet støtte:25 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Avsluttet
Tidsperiode:2022

Søknad

Rapporter

Mål

Nissedal bibliotek skal gå aktivt ut og oppsøke samarbeid på nye arena for slik å kunne stimulere til leseglede.

Nissedal bibliotek skal i samarbeid med kirkene i Nissedal kommune stå for aktiv litteraturformidling i kirkene.

Beskrivelse

Bakgrunn:

Selv om Nissedal kommune er en liten kommune skal Nissedal bibliotek stå for kreativitet og fornyelse. Nissedal bibliotek er et kombinasjonsbibliotek med en samlet stillingsressurs på 48,43%. For å kunne gjennomføre aktiv formidling rettet mot nye brukergrupper er vi helt prisgitt prosjektstøtte. Vi ønsker å ta biblioteket med ut på nye arenaer, der vi kan møte folk som vi delvis ikke ser på biblioteket. Biblioteket har en stor bredde av litteratur som vi mener er ypperlig å formidle inn til de som føler seg hjemme i kirken. Det dreier seg om klassisk litteratur til samtidslyrikk. Målet vært er å nå ut til nye brukergrupper, skape leseglede og begeistring for litteratur som ofte ufortjent lever et stille liv i bokhyllene.

Situasjonsbeskrivelse:
Nissedal bibliotek har til dels pga lokaliseringen i skolen og at biblioteket er et kombinasjonsbibliotek alltid hatt stor fokus på formidling rettet mot barn og unge. Vi har tidligere hatt prosjekter rettet inn mot andre aldersgrupper, vi ønsker å ta opp igjen dette arbeidet nå, med helt målrettet og konkret ta folkebiblioteket med inn i kirken. Bibliotekaren vil invitere seg selv inn i en setting som passer f.eks. møte i menighetsråd, kirkekaffe eller annet for å presentere og lese fra et utvalg bøker. Bøkene skal speile en bredde, det vil være en blanding av fagbøker, romaner og lyrikk. Bøkene kan være gitt ut på religiøse forlag, men primært er det snakk om perler av bøker gitt ut på små og store forlag. Siden Nissedal er en nynorsk kommune, vil det være en liten overvekt av bøker utgitt på Samlaget forlag.

Presentasjonene skal kunne være en opplevelse i seg selv (opplesning), men også gi inspirasjon til å lese selv og på sikt finne veien (tilbake) til biblioteket. Tekster og bokutvalg vil kunne være tilpasset kirkeåret.

Det er opprettet kontakt med den norske kirke og frikirken i Nissedal, de er positive til et slikt prosjekt.
Vi ser for oss totalt 4-5 besøk i hver av kirkene (den norske kirke og frikirken) i 2022. Det praktiske rundt organiseringen vil bli diskutert i fellesskap.

Effektmål:
Å nå ut til nye målgrupper. Skape leselyst og aktivt bidra til å få fleire til å lese. Sørge for at Nissedal bibliotek er fornyer seg og bidrar til bibliotekutvikling til tross for små rammer.