Prosjektbank

Søk

Type

Kategori

Tildelt beløp

År

Varighet

Status

Fylke

Bibliotek

Bibliotektype

Take off for Lesepiloter

Utviklingsmidler
Avsluttet

Prosjekteier: Vestre Toten bibliotek

Samlet støtte: 100 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2022, 2023

Mål: Formål: Gjennom samarbeid mellom folkebibliotek, skole og skolebibliotek har leseferdighetene hos barn på grendeskoler økt. Hovedmål: 1. Barn bruker en større del av skoletiden og fritiden sin på lystlesing. 2. […]

Pop-up-biblioteket

Aktiv formidling
Avsluttet

Prosjekteier: Vestre Toten bibliotek

Samlet støtte: 75 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2022

Mål: Det er mange som bruker biblioteket vårt, men det finnes også mange som ikke vet hva vi kan tilby eller de synes ikke det vi tilbyr er attraktivt for dem. […]

Lesepilotene

Aktiv formidling
Avsluttet

Prosjekteier: Vestre Toten bibliotek

Samlet støtte: 64 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2021

Mål: Formål: Folkebibliotek og skole skal i samarbeid styrke barns leseglede og øke lystlesingen gjennom aktiv formidling Mål – barn skal oppsøke biblioteket hyppigere på fritiden og øke fritidslesingen – barn […]

Brukerstyrt innovasjon på biblioteket

Utviklingsmidler
Avsluttet

Prosjekteier: Vestre Toten bibliotek

Samlet støtte: 150 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2016, 2017

Mål: Hovedmål – utarbeide en kunnskapsplattform, metodikk og strategi for å starte brukerstyrt innovasjon i biblioteket Delmål – skaffe grundig kunnskap om metoder for brukermedvirkning og brukerstyrt innovasjon – velge metoder […]

Juniorakademiet

Utviklingsmidler
Avsluttet

Prosjekteier: Vestre Toten bibliotek

Samlet støtte: 200 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2015

Mål: Formål: Vestre Toten folkebibliotek skal være en viktig møteplass for kunnskapsformidling for barn og øke barns kunnskapsglede. Hovedmål: – gi barn en egen uavhengig møteplass for kunnskapsglede – etablere en […]

Juniorakademiet forprosjekt

Utviklingsmidler
Avsluttet

Prosjekteier: Vestre Toten bibliotek

Samlet støtte: 75 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2014

Mål: Vestre Toten folkebibliotek vil starte et helt nytt tilbud til barn; Juniorakademiet. Juniorakademiet skal bli en møteplass for kunnskaps- og forskningsformidling hvor barn kan få høre om spennende temaer på […]