Prosjektbank

Søk

Type

Kategori

Tildelt beløp

År

Varighet

Status

Fylke

Bibliotek

Bibliotektype

Prosjekteier: Våler (Hedm) bibliotek

Samlet støtte: 75 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2023

Mål: Språkstimulering fører til leselyst og leseglede for de aller minste i biblioteket. Målet med dette prosjektet er at det skal bidra til god språkutvikling hos babyene, og skape forståelse hos [...]

Biblioterapi for kropp, sjel og sinn

Aktiv formidling
Avsluttet

Prosjekteier: Våler (Hedm) bibliotek

Samlet støtte: 75 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2022

Mål: ⦁ Få flere innbyggere til å lese, være fysiske og forebygge ensomhet. Dette vil være folkehelse og livsmestring ⦁ Å gjøre biblioteket synlig og mer kjent for folk, nå nye [...]

Læring/mestring i virtuell virkelighet

Utviklingsmidler
Avsluttet

Prosjekteier: Våler (Hedm) bibliotek

Samlet støtte: 100 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2018, 2019

Mål: Gjennomføre et forprosjekt for å kartlegge metoder for læring og mestring gjennom bruk av teknologi med vekt på VR og AR-teknologi, til bruk for elever med særskilte behov, ungdom, innvandrere [...]