Gutter og leselyst

Prosjekteier:Lier bibliotek
Samlet støtte:60 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Pågående
Tidsperiode:2023

Søknad

Mål

Tiltaket har som mål å skape mer leseglede blant gutter på ungdomsskolene i Lier kommune, og styrke bibliotekpersonalets formidlingskompetanse.

Beskrivelse

Tiltaket vil være frikjøp av bibliotekarers arbeidstid slik at de kan drive aktiv litteraturformidling spesifikt rettet mot gutter i ungdomsskolen. Det skal igangsettes et nytt samarbeid med oppvekst, hvor dette er en ønsket målsetning fra politisk hold.

Prosjektet vil sette av tid til å lage bokpakker som skreddersys målgruppa. Bokpakkene kan tas til skolene rent fysisk. Vi har tro på at et prosjekt må ha flere bein å stå på, og vil derfor kombinere de fysiske besøkene med digital formidling på bibliotekets nettsider. Slik kan lærere, foreldre og elever finne fram til gode boktips i ro og mak, og reservere bøkene i biblioteksystemet.

Guttene vil også oppfordres til å lage bokanbefalinger basert på det de leser. Tanken er å publisere lesetipsene på nettsidene, slik at de utfyller formidlingspakkene om litteraturen. I nærmere samråd med guttene kan det vurderes å supplere med andre plattformer enn de tradisjonelle nettsidene. Dette er kretsløptenkning der lesere inspireres av samlingen, og bidrar tilbake igjen med refleksjoner, som igjen kan skape ny inspirasjon hos andre lesere.

Vi ser at det moderne biblioteket som møteplass, kunnskapsarena og sted for offentlig samtale og debatt, også trenger kontinuerlig styrking av formidlingskompetansen vår om litteratur og leselyst. Vi ser flere kompetansetiltak det er mulig å delta på for å styrke denne siden av bibliotekets samlede tilbud. I første omgang vil dette være en veldig god anledning til å gjøre noe vi sjelden har ressurser til å gjøre: ta samlingen ut av bibliotekets lokaler og inspirere en gruppe til å oppdage biblioteket - enten det er på nytt, eller for første gang.

Vi håper at tiltaket kan inspirere oss til å tenke nytt om flere formidlingstiltak - også for andre brukergrupper. Det kan komme til nytte i fremtidige prosjekter vi håper å kunne realisere i forbindelse med pop-up bibliotek og stedsutvikling som er et svært viktig tema for Liersamfunnets tettsteder. Kompetansen vi tilegner oss kan gi erfaring videre inn i prosjekter som gjør biblioteket relevante for lokalsamfunnet.