Prosjektbank

Søk

Type

Kategori

Tildelt beløp

År

Varighet

Status

Fylke

Bibliotek

Bibliotektype

Biblioteket ut – både fysisk og digitalt

Aktiv formidling
Pågående

Prosjekteier: Skiptvet bibliotek

Samlet støtte: 50 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2023

Mål: Å formidle litteratur og bibliotekets tilbud på arenaer utenfor biblioteket, både fysiske og digitale, for å synliggjøre biblioteket overfor nye brukergrupper

Prosjekteier: Skiptvet bibliotek

Samlet støtte: 200 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2021

Mål: Å bidra til vellykket sentrumsutvikling i kommunen og skape en attraktiv møteplass for kommunens innbyggere. Behovsundersøkelser og utvikling av nytt folkebibliotektilbud i nye lokaler i sentrum. Etablering av nytt samarbeid [...]

Aktiv formidling ved Skiptvet bibliotek

Aktiv formidling
Avsluttet

Prosjekteier: Skiptvet bibliotek

Samlet støtte: 50 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2021

Mål: Å formidle litteratur og bibliotekets tilbud på arenaer utenfor biblioteket for å synliggjøre biblioteket overfor nye brukergrupper og på sikt øke bibliotekutlånet.