Prosjektbank

Søk

Type

Kategori

Tildelt beløp

År

Varighet

Status

Fylke

Bibliotek

Bibliotektype

Prosjekteier: Skiptvet bibliotek

Samlet støtte: 200 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2021

Mål: Å bidra til vellykket sentrumsutvikling i kommunen og skape en attraktiv møteplass for kommunens innbyggere. Behovsundersøkelser og utvikling av nytt folkebibliotektilbud i nye lokaler i sentrum. Etablering av nytt samarbeid [...]

Aktiv formidling ved Skiptvet bibliotek

Aktiv formidling
Pågående

Prosjekteier: Skiptvet bibliotek

Samlet støtte: 50 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2021

Mål: Vi ønsker å prøve ut ulike arenaer for litteraturformidling utenfor biblioteklokalet. Blant arenaene som ønskes utprøvd, kan nevnes: Litteraturformidling for barselgrupper hos den lokale helsestasjonen. Lese- og samtalegrupper hos ulike [...]