Biblioteket ut – både fysisk og digitalt

Prosjekteier:Skiptvet bibliotek
Samlet støtte:50 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Pågående
Tidsperiode:2023

Søknad

Mål

Å formidle litteratur og bibliotekets tilbud på arenaer utenfor biblioteket, både fysiske og digitale, for å synliggjøre biblioteket overfor nye brukergrupper

Beskrivelse

Vi ønsker å synliggjøre biblioteket på nye steder i kommunen i form av pop-up-bibliotek på f.eks. bygdedag, åpne dager på museene, matfestival, kunstutstillinger, oppvekstkonferanse mm. Bygdedagen har vi deltatt på med stort hell tidligere, mens de øvrige er nye arenaer for oss som vi mener er fine steder å dukke opp på.
Vi ønsker også å formidle bibliotekets tilbud og samlinger på digitale flater. Kommunen har akkurat startet et arbeid med ny kommunikasjonsstrategi, og biblioteket ønsker å være en del av dette.
Biblioteket er allerede aktiv på instagram og facebook, men vi ønsker å bli flinkere til å lage attraktive poster som kan generere mer utlån av både fysiske og digitale medier.
Begge disse tiltakene er noe som tar bibliotekarressurser og ikke minst tid, slik at prosjektmidler vil være til stor hjelp for å muliggjøre gjennomføringen.