Strategisk råd – Nasjonal bibliotekstrategi 2020 – 2025

Nasjonalbiblioteket har opprettet et råd for å følge opp Nasjonal bibliotekstrategi 2020–2023. Rom for demokrati og dannelse. I 2023 utvidet Kulturdepartementet strategien til å vare ut 2025, og rådet har mandat til å sitte ut strategiperioden.

Rådet skal bidra til at Nasjonalbiblioteket fører en god, regelmessig og samordnet dialog med bibliotekene i strategiperioden. Rådet består av 15 medlemmer fra bibliotek over hele landet.

Rådet består av:

 • Anette Kure, Sarpsborg
 • Anna Løken, Høgskolen i Innlandet
 • Anne Torill Stensberg, Stavanger
 • Birgithe Schumann-Olsen, Tønsberg (fra 3.1. 2023)
 • Bodil B. Breivikås, Verdal
 • Heidi Hovemoen, Viken
 • Henriette Stolz, Skien
 • Hildegunn Hestnes, Trøndelag
 • Johanne Raade, UIT, Norges arktiske universitet
 • Jorun Systad, Sunnfjord
 • Per Olav Sanner, Hamar
 • Rune Stordahl, Farsund
 • Sonja Kristin Granaas, Alta
 • Julie Andersland, Bergen (fra 30.11.2023)
 • Rita Mundal, Lom (fra 30.11.2023)

Gått ut:

 • Knut Skansen, Oslo (til 30.11.2023)
 • Randi Lundvall, Gjerstad (til 12.06. 2023)
 • Siri Tidemann Naalsund, Asker (til 18.10.2023)

Referat fra møter i strategisk råd

Møte 16.04.2024

Møte 17.10.2023

Møte 12.04.2023

Møte 18.10.2022

Møte 21.04.2022

Møte 19. oktober 2021

Møte 02.06.2021

Møte 21.10.20

Møte 18.06.20