Kontakt oss

Avdeling for bibliotekutvikling

Avdeling for bibliotekutvikling

Generelle henvendelser til avdelingen.
bibliotekutvikling@nb.no

Nettredaksjonen

Spørsmål og innspill til nettstedet bibliotekutvikling.no
nett.bibliotekutvikling@nb.no

Svein Arne Tinnesand

Avdelingsdirektør
Leder for Avdeling for bibliotekutvikling.
23 27 61 38 / 482 61 217
svein.tinnesand@nb.no

Hilde Ljødal

Seniorrådgiver
Prosjekt- og utviklingsmidler Biblioteklederkonferansen Søknader om dispensasjon fra biblioteklovens § 5 Kulturrådets innkjøpsordninger for litteratur
97686550
hilde.ljodal@nb.no

Arne Gundersen

Seniorrådgiver
Prosjekt- og utviklingsmidler Kontakt- og dialogmøter Internasjonal kontakt
arne.gundersen@nb.no

Erlend Ra

90639172
Bibliotekstatistikk Fengselsbibliotek
90639172
erlend.ra@nb.no

Inger Stenersen

Seniorrådgiver
Kurs, konferanser og informasjon til bibliotek om Nasjonalbibliotekets tjenester. Omvisninger til bibliotek.
99 34 23 94
inger.stenersen@nb.no

Jannicke Wold Rød

Seniorrådgiver
Statistikk Undersøkelser
jannicke.rod@nb.no

Tordis Holm Kverndokk

Seniorrådgiver
tordis.kverndokk@nb.no

Venke Uglenes

Seniorrådgiver
bibliotekutvikling.no
92408459
venke.uglenes@nb.no

Øvrige kontaktpersoner

IRENE HOLE
irene.hole(a)nb.no
Leder for avdeling tjenesten Det flerspråklige bibliotek, katalogisering av monografier, m.m.

HILDE HØGÅS
hilde.hogas(a)nb.no
Leder for utvikling av tjenester som Nasjonalt lånekort og Bibsok.no, samt utvikling av kunnskapsorganisering.

JURIDISK VEILEDNING
juss(a)nb.no
Nasjonalbibliotekets jurister svarer på spørsmål om opphavsrett m.m.
juss@nb.no