Kontakt oss

Avdeling for bibliotekutvikling

Avdeling for bibliotekutvikling

Generelle henvendelser og spørsmål angående søknader og rapportering

bibliotekutvikling@nb.no

Nettredaksjonen

Spørsmål og innspill til nettstedet bibliotekutvikling.no

nett.bibliotekutvikling@nb.no

Øvrige kontaktpersoner

IRENE HOLE
irene.hole(a)nb.no
Leder for avdeling tjenesten Det flerspråklige bibliotek, katalogisering av monografier, m.m.

HILDE HØGÅS
hilde.hogas(a)nb.no
Leder for utvikling av tjenester som Nasjonalt lånekort og Bibsok.no, samt utvikling av kunnskapsorganisering.

JURIDISK VEILEDNING
juss(a)nb.no
Nasjonalbibliotekets jurister svarer på spørsmål om opphavsrett m.m.
juss@nb.no