Kontakt oss

Avdeling for bibliotekutvikling

Avdeling for bibliotekutvikling

Generelle henvendelser til avdelingen.
bibliotekutvikling@nb.no

Nettredaksjonen

Spørsmål og innspill til nettstedet bibliotekutvikling.no
nett.bibliotekutvikling@nb.no

Svein Arne Tinnesand

Avdelingsdirektør
Leder for Avdeling for bibliotekutvikling.
23 27 61 38 / 482 61 217
svein.tinnesand@nb.no

Hilde Ljødal

Seniorrådgiver
Prosjekt- og utviklingsmidler. Biblioteklederkonferansen. Søknader om dispensasjon fra biblioteklovens § 5. Kulturrådets innkjøpsordninger for litteratur
97 68 65 50
hilde.ljodal@nb.no

Arne Gundersen

Seniorrådgiver
Prosjekt- og utviklingsmidler. Kontakt- og dialogmøter. Internasjonal kontakt.
97 43 76 92
arne.gundersen@nb.no

Erlend Ra

Seniorrådgiver
Bibliotekstatistikk. Fengselsbibliotek.
90 63 91 72
erlend.ra@nb.no

Inger Stenersen

Seniorrådgiver
Kurs, konferanser og informasjon til bibliotek om Nasjonalbibliotekets tjenester. Omvisninger til bibliotek.
99 34 23 94
inger.stenersen@nb.no

Jannicke Wold Rød

Seniorrådgiver
Statistikk. Undersøkelser.
95 04 56 66
jannicke.rod@nb.no

Venke Uglenes

Seniorrådgiver
bibliotekutvikling.no
92 40 84 59
venke.uglenes@nb.no

Øvrige kontaktpersoner

IRENE HOLE
irene.hole(a)nb.no
Leder for avdeling tjenesten Det flerspråklige bibliotek, katalogisering av monografier, m.m.

HILDE HØGÅS
hilde.hogas(a)nb.no
Leder for utvikling av tjenester som Nasjonalt lånekort og Bibsok.no, samt utvikling av kunnskapsorganisering.

JURIDISK VEILEDNING
juss(a)nb.no
Nasjonalbibliotekets jurister svarer på spørsmål om opphavsrett m.m.
juss@nb.no