Bibliotekloven

Bakgrunn

Lov om folkebibliotek gjelder for kommunale folkebibliotek, fylkeskommunens bibliotekoppgaver, og særlige bibliotekformål som staten har ansvaret for.

Nasjonalbiblioteket behandler søknader om dispensasjon fra kravet om fagutdannet biblioteksjef i kommunene i biblioteklovens § 5.

Lov om folkebibliotek ble endret i 2013. Endringene i Lov om folkebibliotek og ny Forskrift om kvalifikasjonskrav for ansatte i folkebibliotek er gjeldende fra 1. januar 2014.


Lover og bakgrunnsdokumenter

Dispensasjon fra bibliotekloven §5

Bibliotekloven på engelsk