Bli kjent med Tøyveske-biblioteket

Logo Tøyveskebiblioteket Les med meg!

Tøyveskebiblioteket Les med meg! er et samarbeid mellom barnehage og bibliotek, og er et enkelt og effektivt tiltak som gjør bøker lett tilgjengelig for barnefamilier i hverdagen. Målet er å stimulere til mer høytlesing i hjemmene.

Leksjonen bygger på Nordland fylkesbibliotek sitt konsept Tøyveskebiblioteket Les høyt!, og Trøndelag fylkesbiblioteks konsept Bærenettbiblioteket Les for meg!. Du får høre om erfaringer fra de to fylkene, og du får tilgang til materiell klar til bruk.

Når du har fullført denne leksjonen, vil du ha god kjennskap til det nasjonale Tøyveskebiblioteket Les med meg!, og kunne sette i gang en satsing på tøyveskebibliotek sammen med barnehager i kommunen.

Hva er Tøyveskebiblioteket?

Tøyveskebiblioteket Les med meg! går ut på at barnefamilier får låne med seg en tøyveske med høytlesningsbøker hjem fra barnehagen, og levere på samme sted. Det er en enkel måte å få bøker til hjemmet som egner seg til høytlesing, både for de som ikke har mange bøker hjemme fra før, og for de som i en hektisk hverdag ikke alltid kommer seg på biblioteket. 

Tøyveskebiblioteket er et samarbeid mellom bibliotek og barnehage. Biblioteket står for ferdig pakkede tøyvesker fylt med bøker klare til utlån. Og barnehagen formidler tilbudet til barna og de voksne, og sørger for at tøyveskene har en lett tilgjengelig og synlig plass i barnehagen som gjør det enkelt å plukke med seg en tøyveske på farten.

En naturlig forlengelse av dette vil være å drive litteraturformidling og høytlesing i forbindelse med levering og utskifting av tøyveskebiblioteket, og andre aktiviteter som kan være del av biblioteket sitt tilbud til barnehagene. Blant annet slik som skissert i leksjonen «Bok i bruk i barnehagen».

Å sette i gang Tøyveskebiblioteket kan fungere som et startpunkt for kontakt mellom barnehage og folkebibliotek, danne grunnlag for videre samarbeid, eller være et nytt tilbud i et eksisterende samarbeid.

Er høytlesningens plass i hjemmet på vikende front?

I en nylig lesevaneundersøkelse ser det ut til at høytlesning mister status i hjemmene. Undersøkelsen utført av Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger, og leseforskerne Trude Hoel og Elisabeth Brekke Stangeland, peker på tidsklemma som en grunn til at færre enn tidligere leser for barna sine.

To grep biblioteket kan gjøre for å bidra til å snu trenden:

  1. Spre budskapet om hvorfor høytlesing er viktig.
  2. Gjøre terskelen for leseaktivitet i hjemmene så lav som mulig.

Tøyveskebiblioteket Les med meg! kan være et godt tiltak for å hjelpe familier med å gi høytlesning oppmerksomhet i hverdagen og for å innarbeide gode rutiner med lesing sammen med barna.

Hoel og Stangeland viser til at en av tre oppgir å ikke lese med barna sine:

En tredjedel av foreldre til 3-6-åringer leser ikke for barna sine – selv om nesten alle foreldre sier at barna selv elsker det, og de som leser, sier at kosen er det beste!»

Lesesenterets Facebookside 6. februar 2023

I introduksjonen «Les sammen,» pekte professor Frank Hakemulder på mange positive sider ved at voksne leser med barn fra tidlig alder. Det gir barna et forsprang som varer gjennom skolegangen. I tillegg bygger leseaktivitet relasjoner mellom barn og voksen. Det er en hyggelig aktivitet, og barn lærer gjennom aktiv involvering og medvirkning i lesestunden.

Når du har fullført denne leksjonen vil du kunne legge en plan for å rulle ut Tøyveskebibliotek i barnehager i kommunen. La oss se på hva som skal til.

Stopp og tenk
  • Kjenner du igjen funnene som Lesesenteret oppgir sett fra biblioteket sitt ståsted? Er ditt inntrykk at mange småbarnsforeldre ikke prioriterer høytlesing lenger?
  • Hvor mange barnehager i din kommune låner bøker fra biblioteket jevnlig? Er det noen som mangler? Hva kan være årsaken?