Startpakke for tøyveskebiblioteket

Når biblioteket og barnehagene har blitt enige om samarbeid om å tilby tøyveskebibliotek, gjenstår det praktiske. 

 • Tøyvesker – ta kontakt med ditt fylkesbibliotek for å bestille.

  Nordland fylkesbibliotek har fått tilskudd fra Kulturrådet for å utvikle logo og produsere tøyvesker til en nasjonal satsing på tøyveskebibliotet Les med meg! Disse sendes ut til fylkesbibliotekene som fordeler videre til bibliotekene i fylket. Tøyveskene vil være klare for utsendelse fra fylkesbibliotekene senest i januar 2024.  

Det er illustratør og barnebokforfatter Stina Langlo Ørdal som har utformet logoen til tøyveskebiblioteket Les med meg!

Forberedelse og praktiske gjøremål 

 • Antall bøker per tøyveske kan variere, men tre kan være fint å starte med. Innholdet i tøyveskene vil være ulikt, tilpasset alder og lesenivå. Da kan foresatte levere inn og låne ny veske med nye bøker. 
 • Tøyveskene merkes med nummererte lapper (merkelapper til posene). På baksiden av merkelappene kan man eventuelt fylle inn titlene på bøkene i posen. Merkelappene kan også bestilles fra et trykkeri i postkortformat på stiv kartong, bruk PDF-filen i størrelsen 14,8 cm x 10,5 cm til dette.
 • Utlånsplakatene skrives ut i A3, og henges opp sammen med de nummererte tøyveskene i garderoben, eller på en annen egnet plass i barnehagen de foresatte er innom daglig.
 • Merking av bøker: Ved å merke bøkene blir det lettere for foresatte å finne bøkene som tilhøre tøyveskebiblioteket hjemme. Bokmerkingen skrives ut, klippes til og kan festes på bøkene med 5 mm. boktape. 
 • For bedre holdbarhet kan merkelappene på tøyveskene lamineres, hulles og festes for eksempel med nøkkelring eller hyssing. 

Hva trenger barnehagen å vite

I informasjonen til de ansatte er det tenkt at du skal legge inn informasjon om hvilke tøyvesker som passar til de ulike aldersgruppene sammen med ulike lesenivå. I en samarbeidsavtale eller i møte med barnehagen er det viktig å få avklart lånebetingelser med barnehagen: 

 • At bøkene blir registrert som utlånt til barnehagen 
 • At det ikke vil være erstatningskrav på bøker 
 • Hva som er lånetid

Andre avklaringer med barnehagen kan gjelde: 

 • Antall tøyvesker per avdeling
 • Utvalg av bøkene i posene, hvem er målgruppen, hvilke interesser har de, hvilket lesenivå er barna på osb.
 • Avtale om levering/henting av tøyvesker   
 • Hvor ofte tøyveskene skal byttes ut

Lulesamisk tøyveskebibliotek

Med bakgrunn i Sametingsbiblioteket sin satsing på Bokstart, er det utviklet materiell til det lulesamiske tøyveskebiblioteket Låga Munji. Dette er på utprøvingsstadiet i barnehager på Drag i Hamarøy, og det planlegges en nordsamisk variant også. Ønsker du mer informasjon om dette, er det bare å ta kontakt med lulesamisk litteraturformidler ved Sametingsbiblioteket, Päivi Alanen. 

Fire bærevesker med logo på samisk og nummererte merkelapper er fylt med bøker og står i en sofa klare til utlån.
Bærevesker fylt med bøker og nummerert merkelapp står klare til utlån. Foto: Päivi Alanen
Stopp og tenk
 • Ikke alle barnehager ligger slik til at frakt og leveranse av tøyvesker er like enkelt. Hvordan kan det løses?

  Eksempel: Noen har etablert samarbeid med frivillige for å få bøker på døra til hjemmeboende og andre som ikke kommer seg på biblioteket. Om frivillige først er engasjert for fraktoppdrag, kan kanskje ordningen utvides til å inkludere barnehagelevering også?

 • Klistermerker til merking av bøker:
Nedlastbar utskriftsvennlig klistermerker med logo til merking av bøker
 • Merkelapp til å fylle inn posenummer.

Merkelapp med logo og felt til å fylle inn posenummer til nedlasting.

 • Plakat (A3) til utlånsregistering:

Utlånsplakat for utfylling til nedlasting

 • Folder til å dele med foresatte:
 

Utskriftsvennlig folder til å dele med foresatte

Mal for å endre folderen (krever Canva-innlogging)

 

 • Informasjonsskriv til ansatte i barnehagen (Word):

 

 • Logo for bruk ifm. Tøyveskebiblioteket Les med meg!
  Oppgi illustratør Stina Langlo Ørdal ved bruk av logo.

Logo til nedlasting på materiell ifm. tøyveskebiblioteket Les med meg!