Introduksjon til startpakke for meråpent bibliotek

Velkommen til kurset Startpakke for meråpent!

Meråpent handler om å la innbyggere låse seg inn og bruke bibliotekets lokaler og samlinger utenfor betjent åpningstid. Utlåns- og innleveringsautomater samt overvåking og adgangskontroll gjør det mulig å legge til rette for at innbyggerne skal klare seg selv i bibliotekets lokaler.

Å få til en meråpenløsning i biblioteket er et stort prosjekt som omfatter lokal forankring og saksbehandling, anskaffelse av utstyr, tilrettelegging i lokalene og en vurdering av krav til personvern. Det kan kreve et samarbeid med flere støttespillere som IT-avdeling, innkjøp og personvernombud, men det vil også være bibliotekledere og ansatte som må håndtere det meste av dette selv. Dette kurset er utviklet for å forenkle arbeidet. Kurset vil gi en oversikt over hva som skal til og hvilke vurderinger som må gjøres for å få til meråpent bibliotek.

Illustrasjon av innlogging gjennom tastatur

Målet med kurset

Dette kurset skal være et verktøy som gjør det enklere for bibliotekledere å komme i gang med arbeidsprosessene for å gjøre nye bibliotek meråpne.

Kursinnhold

Kurset berører ulike tema rundt etablering av meråpne bibliotek. Det skal blant annet gi argumenter for meråpne bibliotek, støtte for saksframlegg, støtte for å gjennomføre anskaffelser, veiledning i forhold til krav til lokaler og tekniske løsninger, innspill til mulige samarbeidspartnere og støttespillere, og oversikt over krav til personvern.

Det kreves ingen forkunnskap. Kurset kan følges i rekkefølgen det er satt opp eller de ulike delene kan brukes som en sjekkliste parallelt med arbeidet rundt etablering av meråpent. Det er også mulig å ta deler av kurset hver for seg ut fra lokale behov.


Varighet på kurset er avhengig av deltakernes forkunnskap om temaene og hvordan kurset brukes. Dette er en startpakke for å komme i gang, og det kan være behov for å gå dypere inn på de ulike temaene gjennom lenker og egen utforskning.

Kursprodusenter

Kurset er produsert vinter-vår 2022 av Britt Ellingsdalen fra Rogaland fylkesbibliotek, Stian Færden Kristiansen fra Viken fylkesbibliotek, Anja Angelskår Mjelde fra Bibliotekutvikling Vestland og Anita Hvarnes Evensen fra Vestfold og Telemark fylkesbibliotek. Aud Jorunn Haugen Hakestad fra Klepp bibliotek har bidratt tungt til leksjonen om personvern.


Innholdet er basert på erfaringer hentet fra en rekke bibliotek:

Alver bibliotek
Gloppen folkebibliotek
Karmøy folkebibliotek
Kongsberg bibliotek
Klepp bibliotek
Ryfylkebibliotekene
Stange bibliotek
Stryn bibliotek
Sølvberget bibliotek
Trondheim bibliotek

Nasjonalbiblioteket har gitt støtte til utvikling av kurset.

Kontaktperson: Britt Ellingsdalen, britt.ellingsdalen@rogfk.no