Hvorfor meråpent?

Meråpent bibliotek er en idé som det er lett å forstå fordelene med, og som har bred politisk støtte. Meråpent gir bedre åpningstider. Både biblioteklokalet og samlingene blir mer tilgjengelig for nye og gamle brukere. Å kunne låse seg inn gir en ny følelse av eierskap og tillit, og det åpner for nye muligheter for biblioteket som læringsarena og som møteplass.

Foto: Lene Neverdal

Ofte vil du ikke trenge å argumentere overfor politikere, bare fortelle hva det dreier seg om og vise hvor vellykket det har vært i andre kommuner.

Nasjonal bibliotekstrategi 2020 – 2023 framhever meråpne bibliotek som et tiltak for å gjøre bibliotekene åpnere og mer tilgjengelige, og som et eksempel på «nye driftsformer» (Kapittel 5.1). Hurdalsplattformen utpeker meråpent som et av regjeringens satsningområder for biblioteksektoren: «Regjeringen vil styrkje litteraturformidlinga, blant anna gjennom innkjøpsordningane og ein ny leselyst-strategi, og jobbe for fleire meiropne bibliotek» (s. 68).

Det vektigste argumentet, er likevel fornøyde lånere. Meråpent bibliotek er et tilbud som gjør hverdagen enklere for mange mennesker.

Det er hyggelig og trygt å komme hit. Her er det en rolig og fin stemning. Det er ryddig og pent. En vakt passer på folk. Man kan lese aviser og bruker gratis internett, og man kan bruke bibliotekets datamaskiner hvis man har behov for det. Alt i alt er dette et fint tilbud.

Žegarac Bojan, låner på Marjorstua bibliotek i Bibliotekaren 3/2018