Nye oppgaver og merarbeid

Det korte svaret på om meråpent medfører nye oppgaver og ekstraarbeid, er ja. Dere må regne med:

  • Mer rydding og renhold
  • Tekniske problemer som må løses fortløpende
  • Opplæring av lånere i bruk av selvbetjent utlån og innlevering
  • Tilrettelegging av lokaler og samlinger for selvbetjening
  • Beredskap for utrykninger på ubekvemme tider

Uansett hvilken løsning dere velger, så vil det skje uforutsette ting. Hvem stiller opp når folk ringer fordi de ikke kommer seg inn eller ut etter 22:00? Hva gjør dere hvis dere får melding om at dørene står åpne midt på natten?

Lokaler og samlinger må organiseres slik at lånere kan klare seg selv. Hyllemerking, utstillinger og oversiktlighet vil bli viktigere enn før. Hvis det skal være tilgang til kopimaskin, skriver, gamingutstyr, folkeverksted etc i meråpen tid, så krever det egne risikovurderinger, teknisk oppfølging og vedlikehold.

Brukerundersøkelser viser at mange brukere gjerne vil klare seg selv. Å innrette biblioteket slik at de kan klare det, var en del av arbeidet med å bli meråpent.

Kirsten Boelt, biblioteksjef, Aalborg (Bibliotekenes hus. Formidling i meråpne bibliotek, 28.07.2017)

Formidling i meråpen tid. Illustrasjon ved Karine Dalene

For å få maksimalt ut av de meråpne biblioteklokalene, bør biblioteket også legge til rette for at lag og foreninger kan bruke lokalene. Samarbeid med frivilligheten forutsetter at biblioteket har tid til møtevirksomhet utover vanlig arbeidstid, og tid til å følge opp når det oppstår uforutsette situasjoner.