Brukeravtaler

En del bibliotek operer med en egen avtale som låneren må underskrive ved fysisk oppmøte på biblioteket, andre har integrert betingelsene for å bruke meråpent i det generelle lånereglementet og gir automatisk tilgang til meråpent hvis du har lånekort og er gammel nok.

I Stavanger har du automatisk tilgang til meråpent bibliotek dersom du er over 16 år og har lånekort på biblioteket. I Oslo kan du aktivere meråpent tilgangen via MinSide (ID-porten) fra du er 15 år, nye lånere får tilgang automatisk, men kan velge å skru den av via MinSide hvis de ønsker det. I Trondheim kan voksne over 18 søke om tilgang via ID-porten, mens ungdom mellom 15 og 18 år må ha med seg foresatt og signere fysisk i biblioteket. I Bergen må du signere fysisk ved oppmøte på filialene i Loddefjord og Fana.  

Uansett om reglene for bruk av meråpent ligger i en egen avtale eller i lånereglementet, så går disse punktene igjen:  

  • Vis hensyn og hold orden 
  • Overhold lånereglementet 
  • Ikke slipp inn andre. Foresatte kan ta med barn.
  • Biblioteket er rusfri sone 
  • Hvis du bryter reglene kan retten til å bruke meråpent bibliotek bli inndratt. 
  • Biblioteket er videoovervåket. Opptaket blir håndtert etter gjeldende lover og forskrifter, og slettes etter XX dager 

Noen eksempler: