Lesersørvis

I dette nettkurset blir du kjent med Lesersørvis, en veiledningsmetode. Kurset handler om hvordan du kan bruke Lesersørvis i praksis.

I dette nettkurset blir du kjent med Lesersørvis, som bygger på den amerikanske metoden Readers´Advisory. Metoden gjør det mulig å identifisere hva en leser har likt i en bok, og derfor trolig også vil like i en annen. Kurset handler om hvordan du kan bruke Lesersørvis i praksis.

Målet med kurset:

I løpet av kurset får du kunnskaper om leseveiledning og formidling av litteratur til ulike lesere. 

Det er mulig å ta dette nettkurset som et selvstudium, men vi anbefaler å følge et avtalt kursforløp. 

Innhold: Kurset består av introduksjon og syv leksjoner som omhandler ulike sider ved Lesersørvis. Til hver leksjon er det laget videoer av ulik lengde. Til sammen er det 33 videoer på ca. 3 timer totalt.  
Til hver leksjon er det forslag til oppgaver og videre lesing.  

Ansvarlig for innholdet: Viken fylkesbibliotek ved Vanja Øyrås og Karine Dalene ved Vestfold og Telemark fylkesbibliotek.

Publisert: 2020

Kurset inneholder

  • 8 Leksjoner