Formidlingsmetoder

Lesersørvis

I dette nettkurset blir du kjent med Lesersørvis, en veiledningsmetode. Kurset handler om hvordan du kan bruke Lesersørvis i praksis.

I dette nettkurset blir du kjent med Lesersørvis, som bygger på den amerikanske metoden Readers´Advisory. Metoden gjør det mulig å identifisere hva en leser har likt i en bok, og derfor trolig også vil like i en annen. Kurset handler om hvordan du kan bruke Lesersørvis i praksis.

Målet med kurset: I løpet av kurset får du kunnskaper om leseveiledning og formidling av litteratur til ulike lesere. 

Det er mulig å ta dette nettkurset som et selvstudium, men vi anbefaler å følge et avtalt kursforløp. 

Innhold: Kurset består av syv leksjoner som omhandler ulike sider ved Lesersørvis. Til hver leksjon er det laget videoer av ulik lengde. Til sammen er det 33 videoer på ca. 3 timer totalt.  
Til hver leksjon er det forslag til oppgaver og videre lesing.  

Ansvarlig for innholdet:Kurset er laget av Vanja Øyrås ved Viken fylkesbibliotek og Karine Dalene ved Vestfold og Telemark fylkesbibliotek.

Kontaktperson
Vanja Øyrås, Viken fylkesbibliotek.  
E-post: vanjao@viken.no