Leksjon 1 Hva er Lesersørvis?

Velkommen til kurs i Lesersørvis!

I denne leksjonen får du høre mer om selve nettkurset. Hvordan er kurset bygd opp og hva kan du forvente å lære? Vi ser også nærmere på lesersørvisprosjektet og de valgene vi har tatt underveis i prosjektperioden.

Filmen er tekstet, klikk på symbolet til venstre for tannhjulet for å skru på tekst.

Et nettkurs i Lesersørvis tar for seg ulike sider ved det å veilede lesere. I denne filmen får du oversikt over nettkurset.

Filmen er tekstet, klikk på symbolet til venstre for tannhjulet for å skru på tekst.

Visste du at Lesersørvis startet som et prosjekt i 2014? I denne filmen kan du høre mer om prosjektet og hvordan det har vært å utforme Lesersøvis på bakgrunn av amerikanske Readers´ Advisory.

Filmen er tekstet, klikk på symbolet til venstre for tannhjulet for å skru på tekst.
  • Hvordan jobber du med leseveiledning i dag?
  • Hva bruker du å gjøre når en leser spør etter tips til bøker i en sjanger du ikke leser selv?