Leksjon 5 Anmeldelser

Et annet nyttig verktøy for å holde seg oppdatert på nye bøker er anmeldelser. Men når du leser en anmeldelse for å bruke i arbeidet med lesersørvis, er det ikke kritikernes vurdering av boka du er mest opptatt av.

I denne filmen kan du høre om hva du bør se etter i en anmeldelse og hvordan du kan bruke den i lesersørvisarbeidet.

Filmen er tekstet, klikk på symbolet til venstre for tannhjulet for å skru på tekst.

Slik gjør jeg det!
Helene Nyen fra Askerbibliotekene forteller om hvordan hun bruker anmeldelser.

Filmen er tekstet, klikk på symbolet til venstre for tannhjulet for å skru på tekst.

Hvilke aviser har du tilgang til gjennom jobben?  

Les anmeldelsen av Tore Renbergs Tollak til Ingeborg.

Får du tak i hva som er de viktigste appellfaktorene, og klarer du å komme på en mulig read alike til boka?