Introduksjon til kurset Lesersørvis

I løpet av en dag møter du mange forskjellige lesere på biblioteket. Noen av dem foretrekker helt andre bøker enn deg. Hvordan kan du finne fram til det de liker å lese?  

I dette nettkurset blir du kjent med Lesersørvis, som bygger på den amerikanske metoden Readers´Advisory. Metoden gjør det mulig å identifisere hva en leser har likt i en bok, og derfor trolig også vil like i en annen. Kurset handler om hvordan du kan bruke Lesersørvis i praksis, for eksempel i: 

  • en-til-en-veiledning 
  • utstillinger 
  • boklister 
  • skriftlige bokbeskrivelser  

Målet med kurset

I løpet av kurset får du kunnskaper om leseveiledning og formidling av litteratur til ulike lesere. 

  • Du lærer å bruke lesersørvismetoden til å veilede lesere på biblioteket  
  • Du blir tryggere i møte med ulike typer lesere  
  • Du blir bedre kjent med bibliotekenes boksamlinger  
  • Du lærer et felles fagspråk for å snakke om bøker og formidling med andre bibliotekansatte  

Generell informasjon  

Det er mulig å ta dette nettkurset som et selvstudium, men vi anbefaler å følge et avtalt kursforløp. Da får du tilgang til veiledning og oppgaver, og du får også et kursbevis.  

Kontakt ditt fylkesbibliotek hvis du er interessert i et kursforløp.

Merk at nettkurset fokuserer på formidling til voksne lesere. Det har likevel stor overføringsverdi til barn og ungdom.   

Innhold i kurset

Kurset består av syv leksjoner som omhandler ulike sider ved Lesersørvis. Til hver leksjon er det laget videoer av ulik lengde. Til sammen er det 33 videoer på ca. 3 timer totalt.  
Til hver leksjon er det forslag til oppgaver og videre lesing.  

Kurset tar utgangspunkt i håndboka i Lesersørvis. Den finner du her og på: www.lesersorvis.no 

Kursprodusenter

Kurset er laget av Vanja Øyrås ved Viken fylkesbibliotek og Karine Dalene ved Vestfold og Telemark fylkesbibliotek.  
Illustrasjonene i kurset er tegnet av Andreas Iversen.  
Filmsekvensene er produsert av Michael Mellemløkken Renjo. 
Jingle og bakgrunnsmusikk er fra Barstad musikk.   
Design ved reklamebyrået Wera og Jørgen Nordlie.  
Innspilling av lyd hos Nitro lydstudio.  
Prosjektet er støttet av Nasjonalbiblioteket.  

Takk 

Takk for lån av lokale og personale fra: 
Askerbibliotekene, Bærum bibliotek Sandvika, Deichman, Nesbru videregående skole, Randaberget folkebibliotek, Sølvberget bibliotek og kulturhus og Trondheim folkebibliotek.  
Takk til Noam Hjelm-Hickethier og Anne Liv Tønnessen for rollen som lesere.  

Kontakt

For spørsmål eller tilbakemeldinger, kontakt Vanja Øyrås, Viken fylkesbibliotek.  
E-post: vanjao@viken.no