Leksjon 7 Kom i gang!

Du har nå tatt et nettkurs i Lesersørvis. Det er mange nye verktøy å sette seg inn i, så hvor begynner du? I denne leksjonen ser vi på hva du kan starte med på egenhånd, og hva personalet kan gjøre sammen. Vi ser også på et evalueringsverktøy som kan gjøre det enklere å se hvordan biblioteket jobber helhetlig med lesersørvis.

I denne filmen får du forslag til hva du kan gjøre på egenhånd.

Filmen er tekstet, klikk på symbolet til venstre for tannhjulet for å skru på tekst.

Hva kan personalet gjøre sammen for å bygge gode lesersørvistjenester?

Filmen er tekstet, klikk på symbolet til venstre for tannhjulet for å skru på tekst.

I denne filmen ser vi nærmere på første del av et evalueringsverktøy som vi kan bruke for å evaluere lesersørvistjenestene på biblioteket. Evalueringsverktøyet er inspirert og tilvirket med samtykke fra amerikanske Novelist.

Filmen er tekstet, klikk på symbolet til venstre for tannhjulet for å skru på tekst.

I denne filmen bruker vi evalueringsverktøyet for å se nærmere på personalet. Hvem er det som jobber på biblioteket, og hvordan kan vi gjøre hverandre best mulig rustet for å gi god lesersørvis?

Filmen er tekstet, klikk på symbolet til venstre for tannhjulet for å skru på tekst.

Nå har vi sett nærmere på hvem leserne på biblioteket er, og hvem som jobber på biblioteket. Hvordan passer dette med de formidlingstilbudene biblioteket tilbyr? I denne filmen går vi igjennom eksempler på ulike formidlingstilbud som er relevante for lesersørvistjenestene.

Filmen er tekstet, klikk på symbolet til venstre for tannhjulet for å skru på tekst.

Slik gjør vi det!
Sølvberget er et av de bibliotekene som først tok Lesersørvis i bruk. Her kan du høre mer om de erfaringene de har gjort seg underveis.

Filmen er tekstet, klikk på symbolet til venstre for tannhjulet for å skru på tekst.

Slik gjør vi det!
Trenger man å være et stort bibliotek for å jobbe med Lesersørvis? Absolutt ikke! Her kan du høre om hvordan biblioteket på Nesbru videregående skole med bare 1,5 årsverk har gjort Lesersørvis til en del av sitt arbeide.

Filmen er tekstet, klikk på symbolet til venstre for tannhjulet for å skru på tekst.

Bruk evalueringsverktøyet og vurder biblioteket du jobber på.