GDPR – personvern i folkebiblioteka

Dette e-læringskurset gir en systematisk og praktisk innføring i hvordan du kan jobbe med personvern i folkebibliotek.

Dette kurset er ei innføring i personvern i biblioteka.

Kurset inneheld døme og malar frå bibliotek som gjer det lettare for deg å arbeida med personvern. Det gir deg kunnskap om brukarane sine rettar når det gjeld biblioteket si handtering av personopplysingar og biblioteket sine plikter som behandlingsansvarleg.

Kurset er redigert i april 2024 og har nytt innhald om personvern som gjeld behandlingar i appen Bookbites for ebøker og elydbøker og Bibliotekkortet/Nasjonalt låneregister.

logo til rogaland fylkeskommune

Ansvarleg: Aud Jorunn H. Hakestad på oppdrag frå Rogaland fylkesbibliotek.

Publisert: august 2022

Kurset inneholder

  • 14 Leksjoner