Administrasjon og ledelse, Informasjonskompetanse

GDPR – personvern i folkebiblioteka

Dette e-læringskurset gir en systematisk og praktisk innføring i hvordan du kan jobbe med personvern i folkebibliotek.

Kurset er ei innføring i personvern i biblioteka. Det inneheld døme og malar frå bibliotek som gjer det lettare for deg å arbeida med personvern. Det gir deg kunnskap om brukarane sine rettar når det gjeld biblioteket si handtering av personopplysingar og biblioteket sine plikter som behandlingsansvarleg.

Ansvarleg for innhald: Kurset er laga av Aud Jorunn H. Hakestad på oppdrag frå Rogaland fylkesbibliotek.

Innhald: 12 leksjonar , 2 videoar