Nasjonalt lånekort (bibliotekkortet)

Behandling av personopplysingar som gjeld nasjonalt lånekort er i nasjonalbiblioteket si personvernerklæring beskrive slik:

Behandling av personopplysninger for deg som bruker Nasjonalt lånekort

System:
https://nb.bib.no/cgi-bin/m2

Formål:

 • Løsning som lar deg låne og reservere medier hos de fleste folke- og skolebibliotek i Norge.
 • Fjernlån for alle norske bibliotek og bibliotekbrukere.
 • Standardisert løsning for nasjonal registrering av bibliotekbrukere.

Behandlinger som utføres:

 • Lagring av personopplysninger.
 • Lagring av bestillinger.
 • Lagring av informasjon om utlånte medier.
 • Deling av brukeres kontaktinformasjon mellom norske bibliotek.

Kategorier av personopplysninger:

 • Lånernummer
 • Navn
 • Fødselsnummer/D-nummer/DUF-nummer. Fødselsnummer er nødvendig for entydig identifikasjon av personer, men utveksles i kryptert form slik at fødselsnumrene ikke kan rekonstrueres og misbrukes.
 • Adresseopplysninger. Adresseopplysningene blir ikke solgt eller gitt videre til andre instanser.
 • Telefonnummer
 • Ev. e-postadresse
 • Hjemmebibliotek (det biblioteket som benyttes mest). Det lagres ikke opplysninger om utlån, reserveringer eller svartelistinger.

Behandlingsgrunnlag:

Artikkel 6(1) b – Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale.

Lagringsperiode:

Informasjon om bestillinger og utlån skal slettes eller anonymiseres så snart som mulig etter at lånet er fullført og senest etter 72 timer. For å bli slettet som bruker må man ta kontakt med sitt hjemmebibliotek. Du kan selv sjekke hvilke opplysninger som ligger inne på deg i dette registeret.

Nasjonalbiblioteket

Nasjonalbiblioteket har varsla store endringar når det gjeld det nasjonale lånekortet. Kursinnhaldet vil difor bli skrive om når desse endringane er klare.