Om prosjektet

Bakgrunn, prosjektoversikt, prosjektsøknad og hvem som har vært med

Bakgrunn, prosjektoversikt, prosjektsøknad, og hvem som har vært med

Prosjektet “Beste praksis for bibliotek og innbyggertorg” er et to-årig prosjekt gjennomført i perioden 01.06.2021 til 30.09.2023. Det er et samarbeidsprosjekt mellom Drammen kommune og Indre Østfold kommune støttet av Nasjonalbibliotekets utviklingsmidler.

Organisering

Prosjektet var organisert med en prosjektleder i 50 % stilling og to prosjektkoordinatorer med ansvar for hver sin prosjektgruppe. Totalt har 17 ansatte vært involvert i prosjektarbeidet i tillegg til andre ressurser i kommunen som avdeling for anskaffelser, tjenestedesignere m.m.

Rapporten er skrevet av prosjektleder og tre ansatte som har vært med i prosjektet. Styringsgruppa har bestått av ledelsen i Indre Østfold Innbyggertorg og bibliotek og Drammen kommune Bibliotek og møteplass i tillegg til fylkesbiblioteksjefen i Viken.

Basert på målene i prosjektet ble deltakerne delt inn i tre grupper: “Samorganisering og samlokalisering”, “Ulike roller på samme møteplass” og “Stedsutvikling”. Rapporten er delt inn i de samme temaene og vi vil fortelle litt om prosjektarbeidet, hva vi mener å ha funnet ut og hvilke metoder vi anbefaler at brukes for de som skal inn i en samorganisering.

Involverte i prosjektet

Dette er de involverte i prosjektet fra Drammen kommune og Indre Østfold kommune:

Prosjekteier: Jørgen Hovde – Virksomhetsleder Bibliotek og møteplass, Drammen kommune Prosjektleder: Ina Synøve Borsheim – Bibliotekar Svelvik bibliotek

Rapporten er skrevet av:
Ina Synøve Borsheim, Madelen Ramsøy, Jonas Bertelsen Apeland & Frida Joakimsen Grønvold

Styringsgruppe:

 • John Andrew Firing – Seksjonsleder for Innbyggertorg og bibliotek, Indre Østfold kommune
 • Elin Brandsrud – Biblioteksjef, Avdelingsleder Mysen Innbyggertorg og bibliotek, Indre Østfold kommune
 • Sven Lilleheier – Avdelingsleder Skjønhaug Innbyggertorg og bibliotek, Indre Østfold kommune (sluttet sommeren 2022)
 • Grethe Iversen – Leder for Team innbyggerdialog, Avdelingsleder Askim Innbyggertorg og bibliotek, Indre Østfold kommune
 • Øystein Kristoffersen – Avdelingsleder Innbyggertorg, Drammen kommune (2021- 2022)
 • Anette Stenseng – Avdelingsleder Innbyggertorg, Drammen kommune (fra juni 2022)
 • Katrine Kirkeby Arnold – Avdelingsleder Lokalbibliotekene, Drammen kommune
 • Anne Kaslegard – Avdelingsleder Drammensbiblioteket, Drammen kommune (fra feb. S022)
 • Heidi Hovemoen – Fylkesbiblioteksjef, Viken Fylkesbibliotek

Prosjektkoordinatorer:

 • Madelen Ramsøy – Bibliotekar, Indre Østfold kommune
 • Ranveig Hushovd – Rådgiver Innbyggertorg, Drammen kommune (sept. 2021 – feb. 2022)
 • Frida Joakimsen Grønvold – Konsulent Innbyggertorg, Drammen kommune (mars 2022 – sept. 2023)

I tilegg har det vært mange andre prosjektdeltagere involvert i de to kommunene

Kontakt med andre kommuner

Som et utviklingsprosjekt støttet av Nasjonalbiblioteket har det vært viktig å få frem den nasjonale relevansen for dette prosjektet og gjøre mer enn å presentere våre egne forhold. Vi har derfor tatt kontakt med og blitt kontaktet av andre kommuner som på ulike måter har jobbet med problemstillinger knyttet til bibliotek og innbyggertorg. Vi har også lagt møter i arbeidsgruppene til nærliggende kommuner og samkjørt dette med å bli kjent med hvordan disse har organisert sine publikumstjenester slik som bibliotek og innbyggertorg.

Vi har besøkt:                                                                                                                                                                             

Asker kommune: Asker bibliotek, Asker Innbyggertorg, Heggedal bibliotek og innbyggertorg, Slemmestad bibliotek, Slemmestad Innbyggertorg, Sætre bibliotek og Innbyggertorg, Sentralen i Larvik kommune med bibliotek, frivilligsentral og Servicetorg, Hof bibliotek og Innbyggerservice i Holmestrand Kommune, Kongsberg bibliotek i samlingsbygget Krona

I egne kommuner:

Knutepunkt Strømsø, Drammensbiblioteket, Bragenes Innbyggertorg, Knutepunkt Svelvik, Mjøndalen Bibliotek, Mjøndalen Innbyggertorg, Knutepunkt Fjell